Let’s travel together.

جزئیات دقیق از کارافتادگی در قانون تامین اجتماعی

با ماده ۷۰ (جزئیات از کارافتادگی) قانون تامین اجتماعی بیشتر آشا شویم

براساس بند ۱۳ ماده ۲ قانون تأمین‌اجتماعی، ازکارافتادگی کلی، به کاهش پایدار قدرت کار بیمه‌شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک‌سوم از درآمد قبل خود را به دست آورد اطلاق می‌شود.
به گزارش آقای وکیل به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، براساس قانون تأمین‌اجتماعی، هر نوع بیماری منجر به کاهش قدرت کار و بروز ازکارافتادگی نمی‌شود، بلکه این کاهش باید پایدار باشد. زیرا تأیید کاهش توانایی در کمیسیون‌های پزشکی پس از خاتمه درمان و غیرقابل علاج تشخیص داده شدن بیماری و به ثمر نرسیدن خدمات توانبخشی، انجام می‌شود.

براساس ماده ۷۰ قانون تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرعلاج تشخیص داده می‌شوند، پس از انجام خدمات توان بخشی و اعلام نتیجه توان‌بخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون‌های پزشکی در ماده ۹۱ این قانون توانایی خود را کاملاً یا بعضاً از دست داده باشند به ۳ حالت ذیل تقسیم می‌شوند.

براین اساس، هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده ۶۶ درصد و بیشتر باشد به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک‌سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد ازکارافتاده کلی و چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین ۳۳ درصد و ۶۶ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد، به نحوی که اشتغال به کار سابق یا کار دیگر، فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد ازکارافتاده جزئی شناخته می‌شود.

همچنین اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین ۱۰ تا ۳۳ درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد مستحق دریافت غرامت نقص مقطوع می‌شود. شایان ذکر است، بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای ازکارافتاده کلی شناخته شود، بدون درنظر گرفتن مدت پرداخت حق‌بیمه استحقاق دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.