http://teshinpe.com
اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

نامه نگاری اداری و رسمی

وراث خانواده شهدای قوای انتظامی و پاسداران

« به موجب ماده واحده لایحه قانونی رفاه وراث خانواده شهدای قوای انتظامی و پاسداران مصوب 10/9/1358 خانواده شهدای انتظامی و پاسداران که در جریان مبارزات اخیر به افتخار شهادت نائل شده یا شهید گردند مشمول قانون تأمین رفاه وارث شهدای نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/8/1358 شورای انقلاب می باشند و به موجب تبصره
Read More...

نظریات حقوقی

حق بيمه حقوق وظيفه وارثين

حق بيمه حقوق وظيفه وارثين سؤال - درمواردي كه زن و شوهر هردو از مزاياي حقوق وظيفه برخوردارند و يكي ازآنها فوت مي كند و يا در مواردي كه بچه ها از حقوق وظيفه پدر و مادر خود از هر دو بهره مند مي شوند، آيا بايد حق بيمه هردو از آنها كم شود يا فقط حق بيمه يكي از آنها؟ نظريه مشورتي شماره ۷۵۴۸/۷- 25/9/1381 اداره حقوقي قوه قضائيه در مواردي كه به بانوان شاغل…
Read More...

قانون شهر و شهرداری

1 of 67