Let’s travel together.

وکالت قضایی ایرانیان خارج از کشور+ نمونه فرم

در بخش وکالتنامه سامانه میخک، برای یک سری از امور که معمولا ایرانیان خارج از کشور به آنها نیاز پیدا می کنند نمونه فرم های آماده ای تهیه شده است. البته این فرم ها صرفا به عنوان نمونه است و هر شخصی با توجه به نیاز خود می تواند متن وکالتنامه را کم و یا زیاد کند و یا اصلا کلا متن دلخواه خود را در سامانه میخک قرار دهد.

در مقاله نمونه فرم وکالتنامه تنظیمی در خارج از کشور توضیح داده ایم که چرا لازم است افراد حتما در تنظیم وکالتنامه خود اگر اطلاعات حقوقی ندارند از یک کارشناس حقوقی مشاوره بگیرند.

سایت آقای وکیل آمادگی دارد تا علاوه بر آماده کردن متن پیش نویس وکالتنامه که توسط کارشناسان امور دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود ثبت نام در سامانه ثنا و میخک را انجام دهد و همچنین وکلای دادگستری معرفی کند.

وکالت قضایی، وکالت دعاوی، و وکالت دادگاهی چیست؟

هنگامی که یک ایرانی ساکن خارج از کشور بخواهد برای پیگیری امور قضایی خود با یک وکیل دادگستری قرارداد امضا کند دو راه دارد.

وکالت قضایی از طریق سامانه ثنا قوه قضائیه

افرادی که در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند به صورت غیرحضوری و آنلاین و با امضای الکترونیک (از طریق پیامک) می توانند با یک وکیل دادگستری قرارداد امضا کنند. این شیوه بسیار ساده و بدون هزینه اضافی انجام می شود.

وکالت قضایی از طریق سامانه میخک وزارت امورخارجه

در صورتی که شخص ایرانی خارج از کشور دسترسی به سامانه ثنا نداشته باشد هم می تواند برای امور قضایی خود وکیل دادگستری بگیرد. در این حالت موکل ( شخص ایرانی ساکن خارج از کشور) در سامانه میخک به طور مستقیم به یک وکیل وکالت می دهد که قرارداد وکالت را تنظیم و ثبت کند.

همچنین در این وکالت می شود شخص وکیل، وکیل دادگستری نباشد (مثلا پدر یا مادر) اما این اجازه را داشته باشد که از طرف موکل یک وکیل دادگستری در ایران برای وی انتخاب و قرارداد را امضا کند.

نمونه فرم وکالت دعاوی سامانه میخک

متن وکالت

مراجعه به کليه مراجع قضائي، اداري، انتظامي، شوراهاي حل اختلاف، دادسراهاي عمومي و انقلاب، دادگاههاي حقوقي، جزائي، عام، خاص ، اجراي احکام حقوقي و جزائي ، دادگاههاي تجديد نظر عمومي و انقلاب، ديوان عالي کشور، ادارات ثبت ، دارائي ، شهرداري ها ، دفاتر اسناد رسمي و ساير دستگاههاي مربوطه به منظور اقامه هر گونه دعوي حقوقي و جزائي اعم از اعلام جرم يا تقديم دادخواست عليه هر شخص حقيقي يا حقوقي و دفاع از آن و ارائه درخواست براي ممنوع الخروج کردن هر شخص حقيقي و دفاع از دعاوي عليه موکل و نسبت به هر خواسته و به هر ميزان با حق واخواهي نمودن ، تجديد نظر خواهي ، فرجام خواهي و اعاده دادرسي ، مصالحه ، ادعاي جعل يا انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعيين جاعل ، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور، توکيل به غير ولو کرارا با حق عقد قرارداد با وکلاي دادگستري و فسخ وکالت يا جايگزيني وکيل، تعيين کارشناس، اقرار در ماهيت دعوي يا به امري که کلا قاطع دعوي باشد، دعوي خسارت، استرداد دعوي ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوي ثالث، دعوي متقابل و دفاع از دعوي نامبرده، درخواست صدور برگ اجرائي و تعقيب عمليات اجرائي و اخذ محکوم به و اعلام رضايت، تقاضاي تحقيق محلي و معاينه ، تامين دليل و خواسته، اجراي قرارها، دريافت يا تسليم اوراق و مدارک اعم از اصل يا رونوشت دعوي، صلح و سازش ، ادعاي جعل، تعيين جاعل، انکار و ترديد، قبول يا رد سوگند، وصول اموال و اسناد موکل، استرداد وجوه، درخواست غرامت، تعقيب عمليات اجرائي و اخذ محکوم به و وجوه ايداعي و هر گونه اقدام حقوقي و قضائي ديگري که وکيل صلاح بداند به نحويکه در هيچيک از مراحل کار نيازي به حضور و يا اجازه مجدد از موکل نباشد.

حدود اختیارات

وکيل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت، حق توکيل به غير ولو کرارا دارد/ ندارد و داراي اختيارات مزبور و تام مي باشد. اقدام و امضاي وي در موارد اشاره شده به جاي اقدام و امضاي موکل صحيح و نافذ است و نيازي به حضور يا کسب اجازه مجدد موکل ندارد. اين وکالت فقط در نفس وکالت موثر است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.