Let’s travel together.
مرور برچسب

سند تعهد

نمونه تعهد مالک به شهرداری درباره عقب نشینی در دفترخانه

حاضر این دفترخانه اسناد رسمی گردید آقای مالک ساختمان و بعدالحضور اقرار و تعهد نمود از بابت تعریض پلاک ثبتی ۰۲۱ فرعی از ۰۰۲۲ اصلی واقع در رشت بخش ۲ گیلان بر اساس گواهی وگزارش کارشناس واحد فنی وشهرسازی
ادامه مطلب ...

نمونه سند تعهد تسهیلات اشتغال کمیته امداد

اینجانب متعهد کمیته امداد با مشخصات مذکور ساکن روستای زیبا متقاضی تسهیلات اشتغال و خودکفایی از کمیته امداد امام خمینی (ره) اداره زیبایی به شماره پرونده مربوطه میباشم و اقرار می‌نمایم که از مقررات و
ادامه مطلب ...