Let’s travel together.

هزینه و شیوه جدید ارسال مدارک سند تک برگی

شماره حساب جهت واریز مبالغ تک برگی نزد بانک ملی درخصوص ارسال مدارک سند تک برگی در شرایط خاص اخیر اعلام شد.

متن این ابلاغیه به شرح زیر است:

ارسال مدارک سند تک برگی

معاون محترم اداره توزیع

با سلام
احتراما، مقتضی است با توجه به انتشار ویروس کرونا و عدم دریافت وجوه نقدی توسط بانک های عامل به کلیه همکاران موزع ابلاغ گردد

ضمن اطلاع رسانی صحیح به دفاتر اسناد رسمی برای هر بار کد پستی (یک فقره سند مدارک سند تک برگی ) مبالغ ذیل پس از واریز به حساب بانک ملی توسط دفترخانه

امکان ارسال پستی را دارد؛ لذا دفاتر اسناد رسمی ملزم به پرداخت به ازای هر سند 5 برگ فیش می باشند

که این امکان توسط کارت عابر بانک خود متقاضی در شعب بانک امکان پذیر است.

بهروز اشتری

شماره حساب عنوانبانک عاملمبلغ به ریال
2174779008006درآمد منطقه پستی شمال شرقبانک ملی270183
2174778023005ارزش افزوده بانک ملی 24317
2171321267003 وجوه حاصل از تعویض سند بانک ملی 500000
2171321334008 درامد ثبت بانک ملی 5000
2171321303006سایر درآمدهای ثبتی بانک ملی 500
ارسال سند تک برگی توسط دفترخانه
سند تک برگی

بخشنامه صدور سند مالکیت تک برگی برای کلیه معاملات قطعی

طی بخشنامه شماره 135730 مورخ 25/7/90 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران ، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند در معاملات املاک ، بعد از تنظیم سند قطعی ، سند مالکیت دفترچه ای را جهت تعویض به واحدهای ثبتی ارسال نمایند .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.