Let’s travel together.

کانون اصلاح و تربیت

هنگامیکه اطفال یا نوجوانان مرتکب جرمی می شوند به جرائم آنان در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و آیین دادرسی و رسیدگی به پرونده های جرائم در این دادگاه ها از مرحله تعقیب و تحقیق تا صدور حکم متفاوت از سایر محاکم است و بر طبق اصول این دادگاه ها انجام می شود و زمانی که حکم صادر می شود حسب مورد اطفال و نوجوانان ممکن است به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شوند . کانون اصلاح و تربیت نیز زیر مجموعه سازمان زندان ها است اما با این تفاوت که نحوه برخورد با آن ها ، میزان و مدت مجازات این دسته از مجرمان با دادگاه های کیفری بزرگسالان کاملا متفاوت می باشد . به همین دلیل در این مقاله به بررسی کانون اصلاح و تربیت و ساختار کانون اصلاح و تربیت خواهیم پرداخت

ساختار کانون اصلاح و تربیت
کانون اصلاح تربیت بر طبق قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار تشکیل می شود و یکسری اقدامات تامینی را انجام می دهند و این کانون دارای سه بخش می باشد :

یک ) قسمت نگهداری موقت

دو ) قسمت اصلاح و تربیت

سه ) زندان

اطفال و کودکانی که هنوز درباره آنان از طرف دادگاه تصمیمی گرفته نشده به قسمت اول اعزام خواهند گردید و اطفالی که در مورد آنان تصمیم اعزام به کانون اصلاح و تربیت اتخاذ شود بر حسب مورد به قسمت دوم یا سوم اعزام خواهند گردید و در هر قسمت محل نگاهداری دختران از محل پسران مجزا خواهد بود .
اطفالی که طبق این ماده به یکی از قسمت های مذکور اعزام گردیده و به سن پانزده سال تمام رسیده اند اعم از این که تصمیمی از طرف دادگاه درباره آنها اتخاذ شده باشد یا خیر در قسمتی از کانون که برای این منظور تشخیص داده خواهد شد ، نگهداری می شود .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.