Let’s travel together.

نمونه وکالت اداری سامانه میخک

در بخش وکالتنامه سامانه میخک، برای یک سری از امور که معمولا ایرانیان خارج از کشور به آنها نیاز پیدا می کنند نمونه فرم های آماده ای تهیه شده است. البته این فرم ها صرفا به عنوان نمونه است و هر شخصی با توجه به نیاز خود می تواند متن وکالتنامه را کم و یا زیاد کند و یا کلا متن دلخواه خود را در سامانه میخک قرار دهد.

در مقاله نمونه فرم وکالتنامه تنظیمی در خارج از کشور توضیح داده ایم که چرا لازم است افراد حتما در تنظیم وکالتنامه خود اگر اطلاعات حقوقی ندارند از یک کارشناس حقوقی مشاوره بگیرند.

سایت آقای وکیل آمادگی دارد تا متن پیش نویس وکالتنامه را توسط کارشناسان امور دفاتر اسناد رسمی آماده کند. کافی است با ما تماس بگیرید.

متن نمونه وکالت اداری سامانه میخک

مراجعه به کليه وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها، شرکتها، نهادها، شوراها اعم از دولتى، وابسته به دولت، غير دولتى، شهرداري ها ، دادگاه هاى عمومى و انقلاب، اجراى احکام و ساير مراجع ذيربط به منظور انجام کليه امور ادارى موکل شامل: تاديه هزينه هاى قانونى، پرداخت ماليات، عوارض، حق بيمه، حقوق ثبتى، بدهى آب، برق ، گاز و تلفن و تسويه حساب با قسمت هاى مربوطه و نيز مراجعه به بانک ها، موسسات مالي و اعتباري مجاز جهت درخواست و اخذ هر نوع وام براى موکل تحت هر عنوان قانونى و در صورت نياز به وثيقه نهادن اموال غيرمنقول موکل در قبال اخذ وام.
همچنين تقاضاى صدور اجرائيه عليه کليه بدهکاران اعم از اينکه مربوط به اسناد رسمى باشد يا چکهاى بانکى و نيز اقدام جهت وصول وجوهى که در صندوق دادگسترى و مراجع قضائى يا ادارات ثبت به نام موکل توديع گرديده و همچنين اخذ مفاصا حساب ها و گواهي ها و مجوزها از مراجع ياد شده و درخواست و دريافت اسناد مالکيت به نام موکل و درصورت مفقود شدن يا عدم دسترسى به آن، درخواست و اخذ المثنى سند و انجام کليه مواردى که براى انجام امور مربوط به آن لازم باشد.

وکيل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت، حق توکيل به غير ولو کرارا دارد/ ندارد و داراي اختيارات مزبور و تام مي باشد. اقدام و امضاي وي در موارد اشاره شده به جاي اقدام و امضاي موکل صحيح و نافذ است و نيازي به حضور يا کسب اجازه مجدد موکل ندارد. اين وکالت فقط در نفس وکالت موثر است.

دیگر نمونه فرم های وکالتنامه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.