Let’s travel together.

نمونه وکالتنامه انحصار وراثت بدون حق فروش سهم الارث


در بخش وکالتنامه سامانه میخک، برای یک سری از امور که معمولا ایرانیان خارج از کشور به آنها نیاز پیدا می کنند نمونه فرم های آماده ای تهیه شده است. البته این فرم ها صرفا به عنوان نمونه است و هر شخصی با توجه به نیاز خود می تواند متن وکالتنامه را کم و یا زیاد کند و یا کلا متن دلخواه خود را در سامانه میخک قرار دهد.

در مقاله نمونه فرم وکالتنامه تنظیمی در خارج از کشور توضیح داده ایم که چرا لازم است افراد حتما در تنظیم وکالتنامه خود اگر اطلاعات حقوقی ندارند از یک کارشناس حقوقی مشاوره بگیرند.

سایت آقای وکیل آمادگی دارد تا متن پیش نویس وکالتنامه را توسط کارشناسان امور دفاتر اسناد رسمی آماده کند. کافی است با ما تماس بگیرید.

متن نمونه وکالتنامه انحصار وراثت بدون حق فروش سهم الارث سامانه میخک

مراجعه به هريک از مراجع قضائي و محاکم عمومي و دادگاه هاي حقوقي وکيفري و دواير تابعه و همچنين شوراهاي حل اختلاف و ادارات دارائي و امور مالياتي وکليه بانکها و مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و خصوصي در هر نقطه از کشور جمهوري اسلامي ايران و در صورت لزوم مراجعه به نيروهاي انتظامي، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وکليه ادارات و دوائر ذيربط آن سازمان، شهرداري ها، ادارات آب، برق، مخابرات، دفاتر اسناد رسمي و ديگر مراجع ذيصلاح به منظور انجام اقدامات و تشريفات قانوني جهت دريافت گواهي حصر وراثت مرحوم / مرحومه پدر/ فرزند/ همسر/ موکل و اخذ گواهي انحصار وراثت و همچنين احکام صادره و دريافت سهم الارث موکل از اموال منقول و وجوه موجود در حساب هاي بانکي آن مرحوم و امضاي اسناد و اوراق بانکي و غير بانکي و همچنين درخواست تفکيک و افراز سهم الارث موکل از اموال غيرمنقول و کسب مجوزهاي لازم، و همچنين در صورت لزوم اعتراض به تصميمات شوراي حل اختلاف، انعقاد قرارداد با وکلاي دادگستري جهت اقامه دعوي در مراکز صالحه قضائي پيرامون امور مربوط به اين وکالت با هر شرط يا اختياري که وکيل مذکور تشخيص دهد.

حدود اختیارات
وکيل مرقوم حق توکيل به غير ولو کرارا را دارد / ندارد. اختيار عزل و نصب وکلاي انتخابي را داشته و داراي اختيارات مزبور و تام مي باشد.

دیگر نمونه فرم های وکالتنامه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.