Let’s travel together.

نمونه وکالتنامه انحصار وراثت با حق فروش سهم الارث


در بخش وکالتنامه سامانه میخک، برای یک سری از امور که معمولا ایرانیان خارج از کشور به آنها نیاز پیدا می کنند نمونه فرم های آماده ای تهیه شده است. البته این فرم ها صرفا به عنوان نمونه است و هر شخصی با توجه به نیاز خود می تواند متن وکالتنامه را کم و یا زیاد کند و یا کلا متن دلخواه خود را در سامانه میخک قرار دهد.

در مقاله نمونه فرم وکالتنامه تنظیمی در خارج از کشور توضیح داده ایم که چرا لازم است افراد حتما در تنظیم وکالتنامه خود اگر اطلاعات حقوقی ندارند از یک کارشناس حقوقی مشاوره بگیرند.

سایت آقای وکیل آمادگی دارد تا متن پیش نویس وکالتنامه را توسط کارشناسان امور دفاتر اسناد رسمی آماده کند. کافی است با ما تماس بگیرید.

متن نمونه وکالتنامه انحصار وراثت با حق فروش سهم الارث سامانه میخک

وکالتنامه انحصار وراثت با حق فروش

مراجعه به هریک از مراجع قضائی و محاکم عمومی و دادگاه های حقوقی وکیفری  و دوایر تابعه و همچنین شوراهای حل اختلاف و ادارات دارائی و امور مالیاتی وکلیه بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی در هر نقطه از کشور جمهوری اسلامی ایران و در صورت لزوم مراجعه به نیروهای انتظامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وکلیه ادارات و دوایر ذیربط آن سازمان، شهرداری ها، ادارات آب، برق، مخابرات، دفاتر اسناد رسمی و دیگر مراجع ذیربط به منظور انجام اقدامات و تشریفات قانونی جهت دریافت گواهی حصر وراثت مرحوم / مرحومه                    پدر/ فرزند/ همسر/ موکل و اخذ گواهی انحصار وراثت و همچنین احکام صادره و دریافت سهم الارث موکل از اموال منقول و وجوه موجود در حساب های بانکی آن مرحوم و امضای اسناد و اوراق بانکی و غیر بانکی و همچنین درخواست تفکیک و افراز سهم الارث موکل از اموال غیرمنقول و کسب مجوزهای لازم، و همچنین انتقال و فروش سهم الارث اموال منقول و غیر منقول به هر پلاک ثبتی و مشخصات در هرکجا که باشد با کلیه متعلقات و منضمات به شخص وکیل یا به هر شخص دیگر و اخذ ثمن و اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن و تعهد به ضمان کشف فساد و قبول شرایط و تحویل مورد معامله به خریدار و انجام کلیه امور اداری و انتقال رسمی آن و همچنین در صورت لزوم اعتراض به تصمیمات شورای حل اختلاف، انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری جهت اقامه دعوی در مراکز صالحه قضائی پیرامون امور مربوط به این وکالت با هر شرط یا اختیاری که وکیل مذکور تشخیص دهد.

دیگر نمونه فرم های وکالتنامه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.