Let’s travel together.

نحوه رسیدگی به دعاوی در شعب بدوی دیوان عدالت اداری

برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی میان شهروندان با دولت ، دادگاهی با عنوان دیوان عدالت اداری تشکیل شد که عام ترین مرجع رسیدگی به دعاوی علیه دولت می باشد ، این دادگاه زیر مجموعه قوه قضاییه می باشد که به منظور رسیدگی به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران ، ادارات و آيين‌نامه‌ هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده ، تشکیل شده است . شروع رسیدگی و شرایط دادخواست و نحوه برگزاری جلسات دادرسی در شعب دیوان را قانون دیوان عدالت اداری به تفکیک بیان نموده است . یکی از موارد تمایز این دادگاه از سایر مراجع قضایی نحوه رسیدگی به دعاوی می باشد . به همین علت در این مقاله به بررسی شروع رسیدگی به دعاوی در شعب بدوی دیوان عدالت اداری و نحوه رسیدگی به دعاوی در شعب بدوی دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت.

شروع رسیدگی به دعاوی در شعب بدوی دیوان عدالت اداری
نحوه رسیدگی به دعاوی در شعب بدوی دیوان عدالت اداری به این شکل است که همانند سایر مراجع شروع رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست است . بعد از تقدیم دادخواست ، شعبه رسیدگی کننده می‌تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد يا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائی نيابت دهد.
شعبه دیوان می تواند هر یک از طرفین دعوا برای بیان توضیحات دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحد های دولتی باشد طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است و در صورت عدم حضور اگر شعبه دیوان نتواند بدون اخذ توضیح تصمیم مقتضی را صادر کند دادخواست رد می شود .

نحوه رسیدگی به دعاوی در شعب بدوی دیوان عدالت اداری
نحوه رسیدگی به دعاوی در دیوان عدالت اداری بعد از ارائه دادخواست و انجام تحقیقات و بررسی های لازم ، اقدام به صدور رای می نماید . در واقع بر طبق قانون دیوان عدالت اداری ، شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات ، ختم رسیدگی را اعلام می کند و ظرف یک هفته رای صادر می کند .
آراء دیوان بعد از صدور به طرفین ابلاغ می گردد.

.
لازم به ذکر است که کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا نماینده قانونی آن ها قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.