Let’s travel together.

مراجع رسیدگی به تخلفات پزشکان

تخلفات پزشکان و جرائم پزشکی دامنه گسترده ای از جرائم است که از قصور پزشکان را تا اقدامات غیرقانونی پزشکان مثل طبابت بدون داشتن مدرک شامل می شود . شکایت از جرائم پزشکی می تواند در مراجع متفاوتی اقامه شود . این موضوع بیشتر بر اساس نوع شکایت شاکی تعیین می شود . برای مثال شکایت بابت قصور پزشکان در دادسرای ویژه جرائم پزشکی صورت می گیرد اما شکایت از دستمزد یا حق ویزیت آنها باید در سازمان تعزیرات حکومتی مطرح شود . از این رو در این مقاله به بررسی مراجع رسیدگی کننده به تخلفات پزشکان از جمله دادسرای ویژه جرائم پزشکی ، شورای حل اختلاف امور پزشکی ، سازمان نظام پزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی خواهیم پرداخت.

دادسرای ویژه جرائم پزشکی
دادسرای ویژه جرائم پزشکی ، یکی از انواع دادسراهای تخصصی است که به همه جرائم پزشکی اعم از جرم عمد و جرم غیر عمد رسیدگی می کند . جرائم پزشکی در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص شناسایی شده اند و برای آنها مجازات تعیین شده است .

شورای حل اختلاف امور پزشکی
شورای حل اختلاف نیز در اموری به صورت تخصصی رسیدگی می کند ؛ مانند شورای حل اختلاف امور پزشکی . شورای حل اختلاف امور پزشکی یکی از مراجع رسیدگی به تخلفات پزشکی است که در موارد پایین بودن مقدار مطالبات شاکی یا سایر مواردی که به طور خاص در صلاحیت شورای حل اختلاف امور پزشکی قرار دارد ، صلاحیت رسیدگی دارد . این شورا در تهران تحت عنوان مجتمع شماره 29 شورای حل اختلاف در حال فعایت است .

سازمان نظام پزشکی
مرجع بعدی در مراجع صالح به رسیدگی به تخلفات پزشکی ، سازمان نظام پزشکی است . در مواردی که پزشک مرتکب یک تخلف انضباطی بشود می توان از او در دادسرای انتظامی پزشکان در سازمان نظام پزشکی شکایت کرد . شکایت در سازمان نظام پزشکی تنها منجر به تنبیه انضباطی پزشک می شود و در نتیجه آن یا پزشک توبیخ می شود یا به او تذکر کتبی داده می شود و در شدیدترین حالت از طبابت به صورت موقت یا دائم محروم می شود ؛ بنابراین در صورتی که کسی قصد اقامه دعوی کیفری دارد باید به دادسرای ویژه جرائم پزشکی مراجعه کند .

سازمان تعزیرات حکومتی
یکی دیگر از مراجع رسیدگی به تخلفات پزشکی ، سازمان تعزیرات حکومتی است که زیر نظر قوه مجریه فعالیت می کند . سازمان تعزیرات حکومتی در مواردی که موضوع شکایت بیمار در مورد دریافت مبلغ ویزیت خارج از عرف و زیر میزی و به طور کلی پرداختی های خارج از عرف است ، صالح به رسیدگی است .

البته در صورتی که شاکی نداند باید در کدام از این مراجع طرح دعوی کند می تواند به محاکم عمومی دادگستری مراجعه کند .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.