Let’s travel together.

قوانین شارژ ساختمان و آپارتمان خالی

شارژ ساختمان چیست؟

در هر مجتمع مسکونی هزینه‌های مشترکی وجود دارد که همه‌ی ساکنان مجتمع باید سهم خود را از آن پرداخت کنند. به این هزینه‌های مشترک در اصطلاح شارژ گفته می‌شود. میزان این هزینه‌ها بسته به نوع مجتمع مسکونی و امکانات آن تعیین می‌شود و به صورت ماهیانه باید پرداخت شود. این موضوع بر اساس قوانین شارژ ساختمان در قانون تملک آپارتمان‌ها که در سال 1343 به تصویب رسیده، در نظر گرفته می‌شود و باید به مدیر مجتمع پرداخت گردد.

شارژ ساختمان باید صرف چه مواردی شود؟

بر اساس ماده 28 قانون تملک آپارتمان‌ها شارژ ساختمان باید صرف هزینه‌های مربوط به سرایدار، هزینه‌ی آب، برق و گاز مشترک، هزینه‌ی تعمیرات و نگهداری از قسمت‌های عمومی آپارتمان، هزینه‌ی نگهداری از گیاهان در محوطه‌ی عمومی و رسیدگی به باغچه و هزینه‌ی اقلام مورد نیاز برای استفاده در بخش‌های عمومی(مانند تجهیزات نظافت، تجهیزات الکتریکی و…) گردد. تشخیص این موارد و سایر مواردی که جزو موارد بالا نیستند، بر عهده‌ی هیئت مدیره خواهد بود. ذکر این نکته نیز لازم است که در صورتی که ساکنان هر واحد به هر نحوی به بخش عمومی خسارت وارد کنند، جبران این خسارت باید از هزینه‌ی شخصی آن واحد صورت گیرد و در این مورد مبلغ شارژ مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. ( منبع:بامی نو )

آیا آپارتمان خالی باید شارژ بپردازد؟

با توجه به اطلاق و کلی بودن ماده چهار قانون تملک آپارتمان‌ها، تمامی مالکین واحدها چه ساکن باشند چه نباشند مکلف به پرداخت شارژ می باشد.

ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها: در این خصوص اشعار می‌دادند:« حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمت‌های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه‌هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم‌ خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش‌بینی کرده باشند. پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.»

وظیفه تعیین میزان شارژ هر واحد به عهده کیست؟

وفق تبصره یک ماده چهار قانون تملک آپارتمان‌ها وظیفه تعیین و محاسبه میزان پرداختی شارژ ساختمان به عهده مدیران آپارتمان شد.

اگر واحدی شارژ خود را پرداخت نکند چاره چیست؟

پرداختن شارژ یک امر توافقی است و همچنین یک امر قانونی میباشد. یعنی می توان آن را از طریق حقوقی پیگیری کرد.

بر اساس قوانین شارژ ساختمان در ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمانها در صورتی که واحدی حق شارژ ساختمان ماهانه خود را پرداخت نکند، هیات مدیره ساختمان می تواند اظهارنامه ای مبنی بر عدم پرداخت و درج مبلغی که باید پرداخت کند را به صورت حقوقی از او خواستار شود.

در صورتی که فرد باز هم بدهی خود را پرداخت نکرد؛ هیات مدیره میتواند از او به مراجع قضایی شکایت کند و دادگاه وظیفه دارد که در اسرع وقت و خارج از وقت دادگاه به این پرونده رسیدگی کند و حکم دادگاه بر اساس قوانین وصول شارژ ساختمان این است که فرد تا نپرداختن حق شارژ نمی تواند از امکانات ساختمان استفاده کند.

مراحل شکایت هیات مدیره ساختمان از شخصی که شارژ ماهانه خود را پرداخت نکرده است:

مراجعه به شورای حل اختلاف و تنظیم اظهارنامه
قطع خدمات مشترک
صدور اجراییه
مراجعه به دادگاه
اعتراض به حکم دادگاه
اعتراض به مبلغ شارژ

اگر مستاجر بدهی را پرداخت نکند باعث میشود کار به قطع خدمات مشترک ساختمان بکشد و تا زمانی که آن را پرداخت نکند ادامه خواهد داشت. بعد از پرداخت بدهی برای وصل مجدد آن نیاز به حکم قاضی است.

آیا کسی که مستاجر است هم باید شارژ پرداخت کند؟

در واحدهایی که اجاره داده شده است باید این موضوع در اجاره نامه مستاجر قید شود و این یک امر توافقی بین مالک و مستاجر است.

ولی اگر مستاجر از پرداخت شارژ ساختمان سر باز زند؛ هیات مدیره علاوه بر که این می تواند این موضوع را از سمت مستاجر پیگیری کند میتواند مالک را خطاب قانونی قرار داده، چون در هر صورت مسئولیت نهایی پرداخت شارژ ساختمان با مالک است. ( منبع:سنا )

 هنگام تولد یک نوزاد که آیا در آپارتمان برای نوزاد هم باید حقّ شارژ پرداخت شود یا خیر؟

 تصریحی در خصوص پرداخت سهم شارژ نوزاد در قانون نیامده و این موضوع به توافق مدیر یا هیأت‌مدیره ساختمان بستگی دارد؛ امّا از نظر منطقی، چون مصرف موارد عمومی ساختمان (مانند آب، گاز و…) با ورود نوزاد افزایش می‌یابد، بنابراین شارژ وی از همان بدو ورود محاسبه می‌شود. باید توجّه داشت که نوزاد بعضاً مصرف آب، گاز و برق را بیش از یک بزرگسال افزایش می‌دهد.

حدود اختیارات مدیر آپارتمان

مدیر آپارتمان، منتخب مجمع عمومی مالکان آپارتمان است و حدود وظایف و تکالیف وی برای اداره ساختمان در قانون تملک آپارتما‌ن‌ها و آیین‌نامه آن پیش‌بینی شده است که از جمله موارد آن می‌توان به جمع‌آوری مبالغی برای شارژ آپارتمان و برنامه‌ریزی برای اداره آن اشاره کرد.

 همچنین مدیر آپارتمان وظیفه دارد در مواردی که مالک یکی از واحدها در پرداخت هزینه‌ها تاخیر داشت، به نمایندگی از سایر ساکنان، اقداماتی برای احقاق حقوق مالی آنها به عمل آورد.

برخی تصور می‌کنند که مدیر آپارتمان این اختیار را دارد که در اموال و محدوده مشاع ساختمان نیز تصرفاتی داشته باشد. این در حالی است که وی فاقد چنین اختیاری است.

 اختیارات مدیر آپارتمان به مواردی مانند تعمیرات ساختمان، اداره و استخدام سرایدار خلاصه می‌شود.

در بعضی موارد، مدیر آپارتمان باید از مجمع عمومی مالکان آپارتمان کسب اجازه کند. یکی از این موارد افزایش شارژ برای هزینه‌های ساختمان است که در این مورد، وی نمی‌تواند بدون اجازه مجمع عمومی مالکان آپارتمان، مبالغ شارژ را افزایش دهد.

همچنین در صورتی که مدیر آپارتمان بخواهد به انجام تغییراتی در ساختمان اقدام کند، بدون اجازه مجمع عمومی مالکان آپارتمان قادر به این اقدام نخواهد بود. ( منبع:میزان )

1 نظر
  1. پری طهماسبیان می گوید

    چنانچه در اساسنامه مجتمع مسکونی وجود وتعیین بازرس از وظایف مجمع عمومی بمدت دوسال محسوب شده باشد ،که ناظر بر اعمال مدیر و هیئت مدیره بوده باشد ،وراسا بموجب همین اساسنامه میتواند با ذکر عنوان مورد خلاف اساسنامه را تشخیص داده و مبادرت به دعوت و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده دهد ،منافی قانون تملک اپارتمان هاست یا خیر ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.