Let’s travel together.

قانون مرخصی زایمان در امارات

دولت دیجیتال امارات متحده عربی تاکید کرد کارکنان خانم در شرکت‌های بخش خصوصی در امارات از مرخصی ۶۰ روزه زایمان برخوردار هستند که شامل ۴۵ روز با حقوق کامل و ۱۵ روز با نصف حقوق است.

به گزارش آقای وکیل، کارفرما باید هر زمان که کارمند درخواست کند، مرخصی زایمان بدهد. درخواست مرخصی زایمان از آخرین روز ماه قبل از ماه مورد انتظار زایمان، طبق گواهی پزشکی تایید شده، امکان‌پذیر است.

نیروی کار خانم، پس از اتمام مرخصی زایمان ۶۰ روزه فوق، می‌تواند به دلیل ابتلا بیماری خود یا نوزادش، در اثر زایمان یا تولد، برای مدتی که بیش از ۴۵ روز مستمر یا متناوب نباشد، کار را، بدون حقوق، متوقف کند. این بیماری با گواهی پزشکی صادره از مراجع ذی صلاح پزشکی ثابت می‌شود. این مدت مشمول مدت خدمت مشمول حق الزحمه پایان خدمت و یا مدت قابل محاسبه در نظام بازنشستگی، مطابق با قوانین جاری در این زمینه، می‌باشد.

نیروی کار خانم در صورت به دنیا آمدن فرزند بیمار یا «نوراد با عزم» (معلول)، که شرایط پزشکی وی (بیماری یا معلولیت) طبق گزارش پزشکی صادر شده از سوی مرجع پزشکی اثبات شده باشد، حق ۳۰ روز مرخصی با حقوق کامل پس از پایان دوره مرخصی زایمان دارد.

در این حالت مجموع مرخصی به ۹۰ روز می‌رسد. ۴۵ روز اول حقوق کامل، ۱۵ روز نصف حقوق و ۳۰ روز پایانی هم حقوق کامل. و همچنین امکان تمدید این مرخصی برای ۳۰ روز دیگر، بدون حقوق وجود دارد.

نیروی کار خانم کارگر زن پس از بازگشت از مرخصی زایمان و برای مدت حداکثر ۶ ماه از تاریخ زایمان، حق دارد روزانه یک یا دو وقت استراحت برای شیر دادن به فرزند خود داشته باشد، مشروط بر اینکه مجموع مدت هر دو وقت استراحت، از یک ساعت بیشتر نباشد که این یک ساعت زمان نیز جزو ساعات کار محسوب می‌شود و مشمول دریافت حقوق خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مرخصی زایمان برای کارکنان بخش خصوصی، به ماده ۳۰ قانون فدرال شماره (۳۳.۲۰۲۱ در مورد تنظیم روابط کار – قانون کار امارات متحده عربی مراجعه کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.