Let’s travel together.

نمونه فرم وکالتنامه ازدواج میخک (موکل خانم)

در بخش وکالتنامه سامانه میخک، برای یک سری از امور که معمولا ایرانیان خارج از کشور به آنها نیاز پیدا می کنند نمونه فرم های آماده ای تهیه شده است. البته این فرم ها صرفا به عنوان نمونه است و هر شخصی با توجه به نیاز خود می تواند متن وکالتنامه را کم و یا زیاد کند و یا کلا متن دلخواه خود را در سامانه میخک قرار دهد.

در مقاله نمونه فرم وکالتنامه تنظیمی در خارج از کشور توضیح داده ایم که چرا لازم است افراد حتما در تنظیم وکالتنامه خود اگر اطلاعات حقوقی ندارند از یک کارشناس حقوقی مشاوره بگیرند.

سایت آقای وکیل آمادگی دارد تا متن پیش نویس وکالتنامه را توسط کارشناسان امور دفاتر اسناد رسمی آماده کند. کافی است با ما تماس بگیرید.

متن نمونه وکالتنامه ازدواج در سامانه میخک

انجام کليه مراحل ازدواج دائم موکل با آقاي فرزند دارنده شماره ملي تاريخ تولد ساکن به هر ميزان صداق و مهريه مانند کلام الله مجيد، آينه شمعدان ، وجه نقد ، جواهر و طلا (سکه يا طلاي ساخته شده) و اموال غير منقول اعم از نقد يا برذمه زوج قرار دادن و پذيرش شروط موکل از سوي زوج و توکيل به غير براي اجراي صيغه عقد دائم موکل و همچنين مراجعه به ادارات ثبت احوال ، ثبت اسناد و نيز دفاتر ازدواج به منظور ثبت رسمي ازدواج و امضاي اسناد و دفاتر مربوطه و اخذ سند ازدواج و در صورت نياز رونوشت سند ازدواج و همچنين انتقال اموال غير منقول تعيين شده به عنوان مهريه به نام موکل و انجام ساير امور پيش بيني نشده مربوطه به نحويکه در هيچ يک از مراحل نيازي به حضور و يا اجازه مجدد از موکل نباشد .

وکيل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت، حق توکيل به غير ولو کرارا دارد/ ندارد و داراي اختيارات مزبور و تام مي باشد. اقدام و امضاي وي در موارد اشاره شده به جاي اقدام و امضاي موکل صحيح و نافذ است و نيازي به حضور يا کسب اجازه مجدد موکل ندارد. اين وکالت فقط در نفس وکالت موثر است.

دیگر نمونه فرم های وکالتنامه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.