Let’s travel together.

شورای حل اختلاف ویژه امور پزشکی

شورای حل اختلاف یک نهاد قضایی است که در راستای کاهش ارجاع پرونده ها به دادگاه طراحی و تاسیس شده است . بعد از تشکیل شوراها کم کم حوزه صلاحیت این نهاد گسترده تر شده و برای دستیابی به دادرسی آسان تر ، سریع تر و ارزان تر ، شوراهای حل اختلاف نیز به صورت تخصصی آغاز به کار کردند . یکی از این شوراها ، شورای حل اختلاف ویژه امور پزشکی می باشد که به طور اختصار شورای ویژه امور پزشکی نامیده می شود . ضرورت وجود شوراهای پزشکی از این منظر دارای اهمیت است که با پیشرفته تر شدن علم پزشکی شکایات از پزشکان و شاغلان حرفه های پزشکی نیز افزایش یافته است . از این رو ما در این مقاله ابتدا به معرفی شورای حل اختلاف ویژه امور پزشکی و موضوعات قابل طرح در شورای حل اختلاف ویژه امور پزشکی خواهیم پرداخت.

شورای حل اختلاف ویژه امور پزشکی کجاست
همانند دادسرای تخصصی رسیدگی به جرائم پزشکی ، شورای حل اختلاف ویژه امور پزشکی یکی از مراجع صالح برای رسیدگی به تخلفات پزشکی است که از سال 89 در تهران آغاز به فعالیت کرده است . این شورا در مجتمع 29 شوراهای حل اختلاف قرار دارد . اعضای شورا شامل کارشناس صلاحیت دار مانند پزشکان متخصصی هستند که در رشته خود سرآمدند و سازمان نظام پزشکی آنها را برای فعالیت در شورا تایید و معرفی می کند . علاوه بر این شروع به کار این اعضا منوط به گذراندن دوره های آموزشی مخصوصی می باشد . این افراد در کنار یک نفر قاضی دادگستری اقدام به بررسی پرونده هایی می کنند که به نهاد ارجاع داده شده اند . بر اساس دستورالعمل شورای حل اختلاف ویژه پزشکی در مرکز هر استان باید حداقل سه شعبه شورای ویژه امور پزشکی تشکیل شود . این شوراها هم زیر نظر سازمان نظام پزشکی و هم قوه قضاییه فعالیت می کنند .

موضوعات قابل طرح در شورای حل اختلاف ویژه امور پزشکی
موضوعات قابل طرح در شورای ویژه پزشکی مشخص اند و هر پرونده ای را نمی شود در آن مطرح کرد . شورای حل اختلاف امور پزشکی تنها در موارد زیر صالح به رسیدگی است :

1- دعوای مالی تا سقف بیست میلیون تومان

2- زمانی که دو طرف یک اختلاف ، که یکی از طرفین آن از جامعه پزشکی باشد ، با توافق ، اختلاف خود را به شوراهای ویژه امور پزشکی ارجاع دهند .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.