Let’s travel together.

نمونه سند اجازه پدر برای ازدواج دختر

یکی از سندهایی که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌شود، سند رضایت پدر با ازدواج دختر باکره خود است که نیاز به اجازه ولی و پدر دارد.
در ادامه نمونه متنی که پدر در دفترخانه (محضر) می‌تواند در این خصوص امضاء نماید را ملاحظه می‌نمایید:

اینجانب (نام پدر) فرزند…بشماره شناسنامه…صادره از…متولد… مقیم کشور…شهر…در کمال صحت عقل و ثبات نفس بلااکراه و اجبار و با طیب خاطر و ارادهٔ کامل و بطور منجز بموجب این سند رضایت خود را بعنوان پدر دوشیزه…فرزند. . بشماره شناسنامه…صادره از…متولد…/… / مبنی بر ازدواج دائم ایشان با آقای… فرزند…بشماره شناسنامه…صادره از…

و یا هر کس دیگر که دخترم موافقت نماید به هر مقدار مهریه و با هر شرط ضمن عقد نکاح و یا هر شرط ضمن عقد خارج لازم وفق مقررات و موازین قانونی و شرعی اعلام می‌دارم. تبصره سه ماده ۳۴ قانون اصلاحی قانون ثبت به رضایت دهنده ابلاغ شد.

گفتنی است مستند الزام رضایت پدر برای ازدواج دختر باکره،  ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اصلاحی مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ است، در این قانون آمده است نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است.

هرگونه سئوالی در رابطه اجازه پدر به دختر باکره برای ازدواج دارید را می توانید با آقای وکیل مطرح کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.