Let’s travel together.

دادگاه و دادسرای انتظامی وکلا

وکیل کسی است که متخصص علم حقوق می باشد و با به کارگیری دانش خود در پی احقاق حقوق مردم است ، وکلا برای انتصاب به این شغل در آزمونی که کانون وکلای دادگستری ترتیب برگزاری آن را می دهد ، پذیرفته شده اند . از این رو این افراد باید با درنظر گرفتن شغل و موقعیت کاری خود بیش از دیگران مراقب رفتارها و عملکردهای شغلی خود باشند . قانون گذار برای وکلا نیز مانند سایر اصناف و مشاغل تخلفاتی را تعریف کرده که در صورت ارتکاب به آن می توان پیگیری قانونی نمود، به این دسته از تخلفات ، تخلفات انتظامی وکلا گفته می شود مانند تخلفات انتظامی پزشکان و تخلفات انتظامی قضات . مرجع رسیدگی کننده به تخلفات انتظامی وکلا ، دادسرای انتظامی وکلاست . از این رو ما در این مقاله به بررسی دادسرای انتظامی وکلا و دادگاه انتظامی وکلا خواهیم پرداخت .

دادسرای انتظامی وکلا
دادسرای انتظامی وکلا متشکل از دادستان انتظامی ، معاون دادستان و تعدادی دادیار است که وظایفی را از طرف دادستان انتظامی بر عهده دارند . در صورتی که تخلفی از یک وکیل سر بزند ، افرادی از جمله دادستان یا طرف تخلف می توانند مراتب را به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع دهند . بعد از این پرونده مانند تمام دعاوی در دادسرای انتظامی وکلا بررسی می گردد و در نتیجه 5 نوع قرار ممکن است صادر شود : قرار موقوفی تعقیب ، قرار منع تعقیب ، قرار اناطه ، قرار عدم صلاحیت و قرار احراز تخلف انتظامی ؛ در صورتی که قرار تخلف انتظامی صادر شود و وکیل متخلف شناخته شود ، پرونده با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه انتظامی وکلا فرستاده می شود تا حکم لازم صادر گردد.

دادگاه انتظامی وکلا
بعد از صدور کیفرخواست در دادسرای انتظامی وکلا ، دادگاه انتظامی وکلا اقدام به بررسی پرونده و صدور رای مقتضی می کند ؛ احکامی که در دادگاه انتظامی وکلا صادر می شود شامل حکم برائت ، حکم محکومیت قضایی و حکم تعلیق موقت وکیل خواهد بود . این احکام در مواعد قانونی قابل اعتراض هستند .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.