Let’s travel together.

دادگاه اطفال و آیین دادرسی آن

دادگاه اطفال زیر مجموعه سازمان زندانها می باشد اما دارای پروسه متفاوت با آن پروسه ای است که در دادگاه ها وجود دارد . زمانی که سن یک فرد از مقداری که قانون گذار تعیین کرده است ، کم تر باشد رسیدگی به جرائم در این مرکز صورت می گیرد. هدف از ایجاد این کانون و مجزا کردن مراجع قضایی اطفال از بزرگسالان به جهت تربیت و اصلاح آنان و بررسی دقیق رفتار کودکان و شخصیت آن ها برای بهبود و اماده سازی برای برگشتن به جامعه است . در این مراکز تمامی مراحل رسیدگی از قبیل کشف تعقیب و تحقیقات مقدماتی و محاکمه متهم یا مجرم انجام می گردد و در طی این مراحل همواره باید مصلحت کودک مورد توجه قرار گیرد . در این مقاله به بررسی دادگاه اطفال و آیین دادرسی دادگاه های اطفال خواهیم پرداخت .

دادگاه اطفال
دادگاه اطفال دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم اطفال و کودکان که سن آنها بیشتر از 6 سال تمام و 18 سال تمام است را دارد . هرگاه قبل از شروع به رسیدگی و یا در حین آن سن طفل از ۱۸ سال تمام تجاوز کند ، رسیدگی به اتهام نیز در دادگاه اطفال به عمل خواهد آمد .
اصولا در حوزه هر دادگاه شهرستان یک یا چند دادگاه اطفال تشکیل خواهد . برای رسیدگی به جرائم اطفال دادگاه محل وقوع جرم یا محل کشف جرم یا محلی که طفل در آنجا یافت شده یا محل اقامت طفل یا ابوین یا سرپرست او یا محلی که طفل تحت حفاظت قرار گرفته است صلاحیت دارد .

آیین دادرسی دادگاه اطفال
آیین دادرسی دادگاه های اطفال طبق قانون بدین صورت می باشد : زمانی که اطفال مرتکب جرمی شوند تمامی رسیدگی های مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق از طرف دادگاه اطفال انجام می گیرد . بعد از پایان تحقیقات مقدماتی اگر دلایل و مدارکی علیه متهم وجود نداشته باشد با صدور قرار منع تعقیب ، رسیدگی خاتمه پیدا می کند . ولی در غیر این صورت قرار رسیدگی صادر می گردد و وقت جلسه رسیدگی به سرپرست قانونی طفل و دادستان ابلاغ می نماید .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.