Let’s travel together.

دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی

پول اصلی ترین وسیله انجام مبادلات در هر کشور است که در صورتی که مورد استفاده نادرست و ناسالم قرار بگیرد می تواند زمینه ساز جرائمی شود که نظم اقتصادی را به هم میزند. افرادی که مرتکب این دسته از جرائم می شوند مانند تمام مجرمان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند و محاکمه می گردند . قانون گذار با توجه به ضربه ای که جرائم پولی به جامعه وارد می کند و از طرفی با توجه به تخصصی بودن این جرائم ، صلاحیت رسیدگی به آن را از دادسرای عمومی و انقلاب خارج و دادسرای ویژه ای تحت عنوان دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی تاسیس کرد . از این رو ما در این مقاله به بررسی دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی ، مصادیق جرائم پولی و بانکی​ و آدرس دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی خواهیم پرداخت.

دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی
دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی یکی از انواع دادسراهای تخصصی است که قانون گذار آن را برای رسیدگی دقیق تر به جرائم پولی و بانکی در نظر گرفته است و در قانون آیین دادرسی کیفری جدید اجازه تشکیل آن را داده است . این دادسرا به تمام جرائم پولی و مالی که در کشور رخ می دهد رسیدگی می کند و مال باختگان از سراسر کشور می توانند شکایات مالی خود را در این دادسرا مطرح کنند . رسیدگی در دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی مانند همه دادسراهاست و شاکی با ثبت شکایت خود و اعلام نوبت رسیدگی در جلسه رسیدگی حاضر خواهد شد .

مصادیق جرائم پولی و بانکی
صلاحیت دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی در حوزه جرائم پولی است . از جمله مصادیق جرائم پولی و بانکی می توان به جرم پولشویی ، جرائم مرتبط با ارز مثل تبانی و تقلب در توزیع ارز در صرافی ها ، خرید و فروش ارز خارجی بدون مجوز بانک مرکزی یا جرائمی از قبیل تاسیس بانک یا موسسه اعتباری یا تعاونی مالی و پولی بدون مجوز بانک مرکزی ، دریافت وام های کلان با بهره اندک از طریق سند جعلی ، استفاده از اعتبارات اخذ شده در محلی غیر از محل تصویب ، جرائم مرتبط با بورس مثل تقلب در معاملات بورس و جرائمی دیگری مانند جا به جایی سرمایه های بانک ها و موسسات اعتباری مجازت تحت نظر بانک مرکزی با نام اشخاص ثالث . جرائم ذکر شده از مهمترین مصادیق جرائم پولی و بانکی هستند که دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی به آنها رسیدگی می کند .

آدرس دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی
آدرس دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی به نشانی تهران ، خیابان فاطمی ، حد فاصل خیابان دائمی و خیابان حجاب قرار دارد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.