Let’s travel together.

تعهد مالک به شهرداری درباره نماسازی

اینجانب… مالک و وکیل پلاک ثبتی… به آدرس خیابان پیروزی کوچه زیبا بن بست گلناز پلاک ۳ و شماره پرونده ۱۰۰ متعهد می‌گردم

رخصوص نماسازی قسمت غربی ملک در صورت شکایت احتمالی در این خصوص

و رضایت همسایه‌ها اقدام به نماسازی می‌نمایم

و در صورت درخواست شهرداری بابت نما سازی غربی با توجه به رضایت همسایه‌ها اقدام به نماسازی نمایم.

تعهد به شهرداری نماسازی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.