Let’s travel together.

بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

صاحبان حرف و مشاغل آزاد به افرادی اطلاق میشود که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر (کارفرما) یا خود به تنهایی (خویش فرما) باستناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذیصلاح یا به (تشخیص سازمان تامین اجتماعی) به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاصی نباشند.

مشمولین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و لیست حداقل دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه

ردیفحرفه و شغل مشمولدستمزد مقطوع
۱کلیه رانندگان درون شهری (اعم از تاکسی، تاکسی بار، وانت بار، اتوبوس و مینی بوس های خطوط داخل شهری، کمپرسی، کامیون، کامیونت و رانندگان شاغل در آژانس های تاکسی تلفنی و… – فاقد کمک دولت)۱/۱ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۲کارفرمایان کلیه فعالیت های مشمول تأمین اجتماعی۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۳خویش فرمایان فعالیت‌های مشمول تأمین اجتماعی (کارفرمایانی که شخصا بکار اشتغال دارند و فاقد کارگر می‌باشند)۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۴بنایان و کارگران ساختمانی (فاقد کمک دولت)۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۵روحانیون۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۶پیمانکاران۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۷اعضاء اصلی هیأت مدیره شرکت‌ها۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۸سهامداران شرکت های سهامی خاص به شرط اشتغال و عدم دریافت مزد۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۹کارگزاران ستادهای نمازجمعه۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۱۰کارگزاران دفاتر ائمه جمعه۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۱۱ورزشکاران۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۱۲مخترعین، مبتکرین و نوآوران۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۱۳هنرمندان رشته های سینمایی، موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی (شامل نقاشی، طراحی، گرافیک، خوشنویسی، نگارگری، مجسمه سازی، تذهیب) و نویسندگان مطبوعات، خبرنگاران، عکاسان حرفه ای، نویسندگان کتاب، مؤلفین، مترجمین، شاعران و مورخین، فعالان قرآنی و…۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۱۴مربیان آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی به شرط عدم رابطه مزدبگیری۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۱۵حق‌العمل‌کاران۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۱۶مأمورین تلقیح مصنوعی۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۱۷رانندگان ماشین آلات سنگین راه‌سازی از قبیل لودر،۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۱۸رانندگان ماشین آلات کشاورزی که به صورت حق الزحمه ای به اموری از قبیل شخم زنی، خرمن کوبی، وجین کاری و غیره اشتغال به کار دارند۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۱۹معلمان و تعلیم دهندگان کلام الله مجید۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۲۰مجریان طرح های خوداشتغالی و کارآفرینی تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۲۱اعضای فدراسیون سوارکاری شامل مربیان، نعلبندان، داوران، طراحان مسیر، کلانتران، مراقبین دام، و رانندگان یدک کش اسب۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۲۲بیمه نخبگان و استعدادهای برتر۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۲۳مهندسی رشته های صنعتی، ساختمانی، کشاورزی و…۱/۳ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۲۴بازرگانان دارای کارت بازرگانی معتبر (اشخاص حقیقی)۱/۳ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۲۵پزشکانی که فاقد مجوز تأسیس مطب هستند و در عین حال به طبابت نیز اشتغال دارند۱/۳ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۲۶اعضای سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که فاقد هر گونه نظام حمایتی بیمه ای می باشند۱/۳ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۲۷کارشناسان رسمی دادگستری۱/۳ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
۲۸مدیر عامل شرکت ها۱/۳ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار

علاوه بر گروههای ذکر شده کلیه مشاغلی که تا تاریخ ۲۴/۱/۸۷ مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزاد شناخته نشده بودند از تاریخ مذکور در ردیف مشمولین بیمه صاحبان حرف قرار گرفته اند و کلیه مشمولین می توانند به صورت خود اظهاری با تنظیم فرم مربوطه درخواست بیمه نمایند.

حمایت‌ها و نرخ‌های پرداخت حق بیمه:

متقاضیان می‌توانند با پرداخت حق بیمه مقرر از حمایت‌های مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ و تغییرات بعدی آن به شرح ذیل برخوردار گردند.
الف) بیمه بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با نرخ ۱۴% (۱۲%سهم بیمه شده + ۲% سهم دولت)
ب) بیمه بازنشستگی وفوت قبل و بعد از بازنشستگی با نرخ ۱۶% (۱۴% سهم بیمه شده +۲% سهم دولت)
ج) بیمه بازنشستگی واز کارافتادگی و فوت با نرخ۲۰% (۱۸% سهم بیمه شده+ ۲% سهم دولت)

متقاضیان می‌توانند علاوه بر پرداخت حق بیمه با نرخ‌های تعیین شده در بالا، در زمان بیمه پردازی و دریافت مستمری با پرداخت حق سرانه درمان مصوب هرسال طبق مقررات مربوطه از خدمات درمانی سازمان برخوردار شوند.

درخواست کلیه متقاضیان حمایت‌های بند «ج» ونیز درخواست آن گروه از متقاضیان بند «ب» که فاقد ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه هستند در صورتی پذیرفته می شود که از سوی پزشک معتمد سازمان از کار افتاده کلی شناخته نشوند.

شرایط سن و سابقه :

پذیرش درخواست متقاضیان مرد و زن که فاقد سابقه پرداخت حق بیمه میباشند موکول به آن است که سن مردان از ۵۰ سال و سن زنان از ۴۵ سال تمام بیشتر نباشد.

افرادی که سن آنان بالاتر از سنین مذکور است و دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی میباشند به ازاء نصف مدت سابقه به سقف سنی مجاز آنها اضافه و در صورت احراز شرط سنی درخواست آنان پذیرفته می شود.

در خواست متقاضیانی که دارای حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌باشند بدون شرط سنی پذیرفته می شود.

سایر موارد :

بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مکلفند پس از شروع بیمه، حق بیمه کامل هرماه و حق سرانه درمان مربوطه را حداکثر تا آخرین روز دو ماه بعد پرداخت نمایند.

چنانچه بین آخرین ماه پرداخت حق بیمه تا پرداخت مجدد حق بیمه بعدی ، بیش از سه ماه فاصله ایجاد شود موضوع قرارداد منعقده از تاریخ قطع پرداخت ملغی محسوب میگردد.

نکته :

پذیرش درخواست بیمه چهار (۴)گروه آخر مندرج دراین لیست شامل مدد جویان تحت پوشش معاونت اشتغال و خود کفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) ، مجریان طرح های خود اشتغالی و کارآفرینی تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران ، نویسندگان و پدید آورندگان کتاب و هنرمندان ، رانندگان تاکسی ، تاکسی بار و مینی بوس های خطوط داخل شهری صرفا با ارائه معرفی نامه از مرجع مربوطه مجاز می باشد . درغیر اینصورت شخصا مانند سایرین ، مکلف به پرداخت کلیه حق بیمه مقرر خواهند بود.

بخشنامه دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

بر اساس بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه شدگان این سازمان و به منظور به روز رسانی دستمزد مبنای پرداخت حق بیمۀ بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و در اجرای ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی مورخ ۲۶‏‏/۰۴‏‏/۶۷ ، لیست حداقل دستمزد روزانه مبناء کسر حق بیمه مربوط به بیمه شدگان مذکور که براساس بند ۵ یک هزار و هشتصد و دهمین صورتجلسه هیأت مدیره این سازمان مورخ ۰۷‏‏‏‏‏/۰۳‏‏‏‏‏/۹۷ به تصویب رسید و جهت اجرا ارسال شد.

بر این اساس، آن عده از بیمه‏ شدگانی که مطابق جدول لیست ( انتهای بخشنامه)، مشمول تغییر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه هستند، از تاریخ ۰۱‏‏‏‏/۰۹‏‏‏‏/۹۷ میزان حق بیمه آنان بر اساس دستمزد جدید محاسبه و لحاظ می‏ شود. ضمناً دستمزد سایر حِرف و مشاغل نیز پس از شناسائی و اخذ مجوز از مرجع ذیصلاح متعاقباً اعلام خواهد شد.

گفتنی است، متقاضیانی که قبل از تاریخ ۰۱‏‏‏‏/۰۹‏‏‏‏/۹۷ نسبت به ارائه درخواست اقدام و موفق به انعقاد قرارداد نشده‏ اند، اعمال ضرایب دستمزد آنان از تاریخ فوق الذکر به بعد خواهد بود.

متقاضیانی که طبق مقررات مربوطه میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان از دستمزد جدید بیشتر باشد، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان بین دستمزد جدید و حداکثر میانگین دستمزد محاسبه شده به انتخاب متقاضی خواهد بود.

در خصوص مجریان طرح‏های خوداشتغالی و کارآفرین بنیاد شهید و امور ایثارگران، نخبگان و استعدادهای برتر و نویسندگان، روزنامه‏ نگاران و هنرمندانی که قبلاً در زمره بیمه ‏شدگان موصوف قرار گرفته و دارای قرارداد فعال هستند، ضرورتی به ثبت کد شغل مربوطه نبوده و به طور سیستمی با توجه به نوع بیمه، دستمزد آنان تغییر خواهد یافت. بدیهی است به منظور پذیرش درخواست متقاضیان جدید، ثبت کد شغل الزامی خواهد بود.

در خصوص آن گروه از بیمه‏ شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که لغایت اسفندماه ۹۷ نسبت به پیش پرداخت حق بیمه اقدام نموده ‏اند، با استخراج گردش حساب مابه التفاوت ناشی از اعمال دستمزد جدید قابل وصول خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.