Let’s travel together.

بخشنامه استرداد اضافه پرداختی مالیات بر ارزش افزوده

احتراما. پیرو بخشنامه های شماره ۹۴۸۵ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷و ۱۴۸۱۳ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ و اصلاحیه بعدی به شماره ۸۷۱۵ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۸۸ موضوع ابلاغ دفترچه راهنما و ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده. با توجه به اهمیت موضوع استرداد به موقع مالیات و عوارض اضافه پرداختی در نظام مالیات بر ارزش افزوده.ضمن تاکید مجدد بر در اختیار قرار دادن راهنما و فرمهای استرداد به مودیان متقاضی استرداد. مقتضی است نسبت به انجام استردادهای درخواستی مودیان بابت کلیه دوره ها با رعایت قانون و مقررات و ضوابط اجرائی مذکور اقدام نمایند.

بخشنامه ۷۴۸۶      تاریخ : بخشنامه ۱۳۸۹/۰۴/۲۹

مواد مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.