Let’s travel together.

آیین نامه اجرایی جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده» طی نامه شماره ۱۳۴۴۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت آموزش و پرورش – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت ورزش و جوانان

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

هیئت وزیران در جلسه ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و به استناد جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۴۰۰- آیین‌نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۴۰۰-.

۲- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

۳- مراجع ذی‌صلاح: مراجعی که در حدود صلاحیت و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط،
مجاز به صدور مجوزهای موضوع این آیین‌نامه می‌باشند.

۴- مجوز: هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هرنوع سند مکتوبی که برای انجام فعالیت آموزشی، پژوهشی و ورزشی توسط مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود.

ماده ۲- ارایه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش فناوری و سایر مراکز و مؤسسات و اشخاص دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی و انجمن‌های علمی دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و حوزه عملیه قم و همچنین ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی، مؤسسات، مراکز، اتحادیه‌ها و باشگاه‌های ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان، مشمول معافیت موضوع این آیین‌نامه می‌باشند.

تبصره ۱- فهرست مصادیق خدمات موضوع این ماده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با پیشنهاد مراجع ذی‌صلاح و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲- ارایه خدمات غیرمرتبط با خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی و سایر فعالیت‌های خارج از مجوز توسط واحدهای یادشده، مشمول معافیت این آیین‌نامه نمی‌باشند.

ماده ۳- مراجع ذی‌صلاح مکلفند دسترسی برخط سازمان را به مجوزهای صادره فراهم نمایند.

محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.