Let’s travel together.

نمونه وکالتنامه تفویض اختیار از خارج از کشور

در بخش وکالتنامه سامانه میخک، برای یک سری از امور که معمولا ایرانیان خارج از کشور به آنها نیاز پیدا می کنند نمونه فرم های آماده ای تهیه شده است. البته این فرم ها صرفا به عنوان نمونه است و هر شخصی با توجه به نیاز خود می تواند متن وکالتنامه را کم و یا زیاد کند و یا کلا متن دلخواه خود را در سامانه میخک قرار دهد.

در مقاله نمونه فرم وکالتنامه تنظیمی در خارج از کشور توضیح داده ایم که چرا لازم است افراد حتما در تنظیم وکالتنامه خود اگر اطلاعات حقوقی ندارند از یک کارشناس حقوقی مشاوره بگیرند.

سایت آقای وکیل آمادگی دارد تا متن پیش نویس وکالتنامه را توسط کارشناسان امور دفاتر اسناد رسمی آماده کند. کافی است با ما تماس بگیرید.

متن نمونه تفویض اختیار سامانه میخک

انجام مورد وکالت و واگذاري تام ، کامل و بدون قيد و شرط تمام اختيارات مندرج در وکالتنامه شماره مورخ تنظيمي در با عنايت به حق توکيل غير که داشته و دارم بدون استثناء از ابتدا تا انتها به نحويکه ديگر هيچگونه حق و اختياري نسبت به وکالتنامه مذکور نداشته، وکيل فوق الذکر که وکالتنامه مزبور به وي تفويض گرديده در خصوص انجام مورد وکالت داراي کليه اختيارات مندرج در آن مي باشد . بديهي است اقدام و امضاء وکيل به منزله امضاء موکل معتبر و نافذ مي باشد .

حدود اختیارات
وکيل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت، حق توکيل به غير ولو کرارا دارد/ ندارد و داراي اختيارات مزبور و تام مي باشد. اقدام و امضاي وي در موارد اشاره شده به جاي اقدام و امضاي موکل صحيح و نافذ است و نيازي به حضور يا کسب اجازه مجدد موکل ندارد. اين وکالت فقط در نفس وکالت موثر است.

دیگر نمونه فرم های وکالتنامه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.