Let’s travel together.

قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي

 

قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي(مصوب 1371)

ماده واحده – كليه كشاورزاني كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بدهكار مي باشند و قبوض اقساطي آنها جهت وصول در اختيار بانك كشاورزي قرار گرفته و يا خواهد گرفت چنانچه از تاريخ تصويب اين قانون تا پايان سال 1373 بهاي قبوض را به تدريج يا دفعتاً واحده به بانك كشاورزي بپردازند از پرداخت هر نوع خسارات ناشي از تأخير تأديه معاف خواهند بود.
تبصره 1 – كشاورزاني كه از تاريخ 1/1/1365 تا تاريخ تصويب اين قانون موفق به پرداخت هر ميزان از بدهي خود شده باشند، نسبت به مبلغ پرداخت شده مشمول معافيت اين قانون خواهند بود.
تبصره 2 – بانك كشاورزي موظف است ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون مفاد آن را از طريق مقتضي به اطلاع كليه بدهكاران برساند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه بيست و يك مرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري

برای خرید و دانلود تمام متن قانون اراضی شهری و املاک در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

[purchase_link id=”7569″ style=”” color=”” text=”خرید”]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.