Let’s travel together.

ضوابط نحوه استفاده از زمین های واقع در معرض خطر بالا آمدن آب دریای خزر

ضوابط نحوه استفاده از زمین های واقع در معرض خطر بالا آمدن آب دریای خزر

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 7/5/1370 با توجه به نتایج مطالعات انجام شده توسط وزارت نیرو درمورد تغییرات آب دریای خزر ضمن تأکید بر اهمیت و ارزش اراضی ساحلی و لزوم استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژی پیشرفته برای حداکثر بهره وری از زمین های ساحلی و جلوگیری از خطر و خسارات بالا آمد آب دریا، موارد زیر را تصویب نمود:

الف ) کمیته ای به ریاست معاون وزارت نیرو و عضویت معاونین (نمایندگان اعضای شورای عالی ) وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، کشور ، کشاورزی ، جهاد سازندگی و سازمان محیط زیست ، مطالعات همه جانبه در زمینه بالا آمدن آب دریا و اثرات آن بر اراضی و مستحدثات ساحلی و روش های مقابله با آن و همچنین برنامه ادامه مستمر این مطالعات را تا آخر سال 1370 انجام داده و نتایج آن را به شورای عالی گزارش نماید.

ب ) وزارت مسکن و شهرسازی طرح جامع اسکان جمعیت در مناطق ساحلی دریای خزر را برپایه مطالعات طرح منطقه ای به منظور تأمین اراضی کافی همراه با ضوابط خاص احداث ساختمان در آنها تا آخر سال 1371 تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برساند.

ج ) وزارت مسکن و شهرسازی ضمن تهیه طرح جامع اسکان جمعیت در مناطق ساحلی دریای خزر با استفاده از آخرین مطالعات ضوابط و مقررات دائمی استفاده از زمین های واقع در معرض خطر بالا آمدن آب دریای خزر را قبل از پایان سال 1371 برای بررسی شورای عالی تهیه نماید و تا آن تاریخ ضوابط و مقررات ذیل لازم الاجرا است .

1 – از تاریخ این اصلاحی احداث هر نوع ساختمان غیر از سازه های سبک و موقت برای استفاده فصلی از دریا و نظایر آن در تمام اراضی ساحلی دریای خزر بدون رعایت تراز از حداقل 24 برای معیار و محوطه ها و احداث کلیه ساختمان های امدادی ، درمانی ، ادارات اصلی شهر و منطقه ، تأسیسات آب و برق و مخابرات و همچنین هرگونه تأسیسات و تجهیزات و ساختمان های خدماتی که توقف و تعطیل کار و خدمات آنها برای شهر قابل تحمل نبوده و امکان جایگزینی سریع آنها درصورت محاصره شدن در آب نباشد در زیر تراز (22-) ممنوع است .
فهرست کامل ساختمان های ممنوع در زیر تراز (22-) مشترکا توسط وزارتین مسکن و شهرسازی و کشور ظرف مدت یک ماه تهیه و اعلام خواهد گردید.

تبصره – احداث پروژه های خاص مثل هتل و تأسیسات توریستی و مجموعه سازی ها با استفاده از سازه های مقاوم در برابر آب با رعایت تراز 24- برای دسترسی ها در اراضی زیر تراز 24- مجاز است مشروط بر اینکه طرح شهرسازی آنها حسب مورد به تصویب کمیسیون ماده 5 یا مرجع تصویب طرح هادی و یا مراجع مسئول صدور پروانه و نظارت در خارج از محدوده حریم شهرها برسد.

2 – لازم است شهرداری ها و مراجع مسئول خارج از محدوده و حریم شهرها با همکاری سازمان نقشه‌ برداری کشورترازهای (24-) و (22-) را در روی زمین به تعداد کافی علامت گذاری کرده و برای تعیین رقوم دسترسی به ساختمان ها در صدور پروانه های ساختمانی مفاد این مصوبه را رعایت کنند وزارت مسکن و شهرسازی هزینه علامت گذاری داخل شهرها را پرداخت خواهد نمود.

3 – رعایت مفاد مصوبه در تهیه طرح های جامع و تفصیلی و هادی شهری و روستایی الزامی است و در مورد طرح های جامع و تفصیلی و هادی شهری و روستایی قبلی با توجه به قرار گرفتن بخشی از شبکه ارتباطی و محوطه ها در خارج از تراز (24-) و ضرورت جایگزینی آنها در بالای تراز(24-) و همچنین انتقال کاربری هايی که نباید زیر تراز (22-) اصلاحات لازم بایستی به عمل آمده و به تصویب مراجع ذیربط برسد.
تبصره – دستگاه های مسؤول تهیه طرح های هادی روستایی تا آخر 70 طرح های هادی روستاهای مشمول این مصوبه را تهیه خواهند نمود.

د – از آنجا که در کنار اجرای این مصوبه هرچه سریع تر طرح ساحل سازی توسط وزارت نیرو نیزضرورت دارد از هیأت محترم دولت درخواست می شود در تأمین اعتبارات مطابق برنامه زمان‌بندی پیشنهاد شده توسط وزارت نیرو اقدام گردد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

[purchase_link id=”6428″ style=”” color=”” text=”خرید”]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.