Let’s travel together.

الزام به انجام تعهد در مورد فروش زمین

الزام به انجام تعهد در مورد فروش زمین

سئوال ـ آیا با وجود قوانین اصلاحات ارضی که انتقال اراضی مزروعی را ممنوع نموده یا قوانینی که اخیراً در مورد محدودیت انتقال اراضی شهری به تصویب رسیده است , صدور حکم به الزام به انجام تعهد در مورد قولنامه های عادی راجع به فروش اراضی مزروعی یا شهری وجهه قانونی دارد ؟

نظریه مشورتی شماره 1562/7-23/4/61 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« هرگاه شخصی تعهد به انجام امری نماید که انجام آن امر قانوناً ممنوع باشد چنین تعهدی باطل است و نمی توان از دادگاه الزام تعهد را به انجام تعهد مطالبه نمود و چون در فرض طرح شده که بر انتقال زمین مزروعی یا شهری تعهد شده است با وجود منع قانونی بر انتقال مورد تعهد اساساً متعهد نمی توانسته به تعهد خود عمل نماید بنابراین دادگاه نیز حق ندارد و بر امر خلاف قانون صحه گذاشته و حکم به انجام تعهد صادر کند . ضمناً چون عدم تعهد خارج از حیطه اقتدار است لذا با اجازه حاصله از مواد 227 و 229 قانون مدنی از جبران نیز معاف می باشد »

برای خرید و دانلود تمام متن نظریات مشورتی مربوط به آیین دادرسی مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

[purchase_link id=”9466″ style=”” color=”” text=”خرید”]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.