Let’s travel together.
مرور برچسب

کانون اصلاح و تربیت

احکام صادره از دادگاه اطفال

دادگاه های اطفال صلاحیت رسیدگی به جرم های که نوجوانان و اطفال در سنین 6 تا 18 سال مرتکب می شوند را دارا می باشد البته اگر سن فرد متهمی که زیر 18 سال دارد در طول رسیدگی از 18 سال بگذرد باز هم در همان
ادامه مطلب ...

کانون اصلاح و تربیت

هنگامیکه اطفال یا نوجوانان مرتکب جرمی می شوند به جرائم آنان در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و آیین دادرسی و رسیدگی به پرونده های جرائم در این دادگاه ها از مرحله تعقیب و تحقیق تا صدور حکم متفاوت از سایر
ادامه مطلب ...