Let’s travel together.
مرور برچسب

نمونه سند

نمونه صلح نامه مهریه | فایل WORD و PDF

صلح مهریه یکی از انواع قرادادهای مالی در خصوص مهریه است که در دفرتخانه اسناد رسمی تنظیم می شود. در خصوص انواع روش های بخشش مهریه این مقاله را بخوانید. نمونه متن صلح نامه مهریه مورد مصالحه: کلیه
ادامه مطلب ...

نمونه سند صلح بخشی از مهریه

صلح بخشی از مهریه، یکی از اسنادی است که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می شود. اسناد مربوط به صلح مهریه یا بخشش مهریه و غیره همگی مرتبط با دفترخانه اسناد رسمی است. این نوع اسناد در دفاتر ازدواج و
ادامه مطلب ...

نمونه تعهد محضری عدم مزاحمت

یکی از سندهایی که در دفترخانه اسناد رسمی (محضر) تنظیم می شود، تعهد عدم مزاحمت است. این سند و تعهد نامه نوعی اقرار و اعتراف است که در صورت تکرار مزاحمت در دادگاه دلیل ضمنی و مکمل محسوب می شود.
ادامه مطلب ...

نمونه سند مشارک، سرمایه گذاری و اداره مغازه

یکی از اسنادی که در دفترخانه اسناد رسمی قابل تنظیم و کاملا قانونی است، سند مشارک، سرمایه گذاری و اداره مغازه بین دو نفر است. این سند و قرارداد رسمی می تواند در بسیاری از روابط مالی بین دو نفر راهگشا
ادامه مطلب ...

نمونه سند سرمایه گذاری و مشارکت در تعمیر و فروش خودرو

شراکت برای تعمیر و فروش خودرو، یکی از انواع شراکت حقوقی است که در دفتراسناد رسمی سند مشارکت آنرا می‌توان تنظیم کرد.در ادامه نمونه سند سرمایه گذاری و مشارکت در تعمیر و فروش یک خودروی پراید را ملاحظه
ادامه مطلب ...