Let’s travel together.
مرور برچسب

مجازات

ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳۴_ در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از
ادامه مطلب ...

جرم و مجازات سقط جنین چیست ؟

سقط جنین از نظر لغوی به مفهوم خارج کردن یا انداختن جنین و به عبارتی جامع تر از بین بردن کامل جنین قبل از موعد مقرر بارداری است. جرم سقط جنین سقط جنین در شرع واسلام ازهر بعدی رد شده و نه تنها در
ادامه مطلب ...