Let’s travel together.
مرور برچسب

ماده 55 قانون شهرداری

ماده ۵۵ قانون شهرداری چیست؟

در ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظایف شهرداری‌ها به طور واضح و مشخص بیان شده است. برخی از مهم‌ترین وظایف شهرداری مطابق با این ماده عبارتند از: ایجاد خیابان‌ها و کوچه ها، تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر،
ادامه مطلب ...