Let’s travel together.
مرور برچسب

قوانین آلمان

کمک هزینه وکیل و دادگاه در آلمان

دولت هزینه‌های دادخواهی مرا میپردازد؟ به نقل از آقای وکیل بعضی اوقات لازم است که برای دفاع از حقوق خود در برابر اتهام‌ها در دادگاه در دفاع کنید. با این حال، دادخواهی و استخدام وکیل مدافع برای
ادامه مطلب ...

قوانین حداقل حقوق و کار در آلمان

حداقل دستمزد کارمندان در آلمان برابر با 9.35 یورو به ازای هر ساعت می‌باشد و هر قرارداد یا توافق‌نامه کاری که حداقل دستمزد تعریف شده در آن کمتر از این مقدار باشد، فاقد اعتبار است. به گزارش آقای
ادامه مطلب ...