Let’s travel together.
مرور برچسب

قانون چک

ماده ۱۴ قانون چک چه می گوید؟

چک یکی از پر کاربردترین اسناد تجاری است که امروزه مورد استفاده مردم و تجار قرار می گیرد . از این نظر که چک اسباب مبادلات تجاری بسیاری از افراد است قانون حاکم بر آن با حساسیت و دقت زیادی شکل گرفته
ادامه مطلب ...