Let’s travel together.
مرور برچسب

قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامیهر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و
ادامه مطلب ...

قوانین جعل اسناد

تعریف جعل اسناد درایران، جعل یک سند، دردو شکل اساسی، به صورت «جعل مادی» و «جعل معنوی» تعریف می‌شود. جعل مادی به تغییر ظاهری یک سند با استفاده از روش‌های فیزیکی مانند برش یا تراش آن گفته می‌شود
ادامه مطلب ...

ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳۴_ در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از
ادامه مطلب ...