Let’s travel together.
مرور برچسب

دیوان

صلاحیت دیوان عدالت اداری

با پیشرفت جوامع و قدرت گرفتن دولت ها ، لازم است تا قوانین به صورتی تدوین شود که در آن دولت فراتر از قانون و قواعد مربوط به حقوق عمل ننماید و در صورتی که اینطور شد افراد و مردم باید بتوانند از طریق
ادامه مطلب ...

ساختار دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور، طبق اصل 161 قانون اساسی ایجاد شده است. این دیوان، عالی ترین مرجع نظارت بر اجرای صحیح قانون، در محاکم دادگستری می باشد و درصورت وجود تعدد آرا در محاکم، رای وحدت رویه صادر می کند.
ادامه مطلب ...

وظایف دیوان عدالت اداری

در طی سالیان متمادی ، اصولا دولت برای اعمالی که انجام می داد ، به شهروندان پاسخگو نبود . به همین علت ، اگر هم از طریق اعمال دولت یا کارمندان دولت خساراتی به شهروندان وارد می شد ، دولت خود را مجبور به
ادامه مطلب ...

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری یکی از مراجع اختصاصی قضایی کشور می باشد که وظیفه اصلی آن رسیدگی به دعاوی و شکایات مردم از مامورین یا مراجع و واحد های دولتی است . از جمله دیگر وظایف این مرجع می توان به صدور رای
ادامه مطلب ...

دستور موقت در دیوان عدالت اداری

در این مقاله شرایط و موارد صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری را بررسی خواهیم کرد. بر اساس قانون دیوان عدالت اداری ، اگر فردی بابت اجرای امر ، تصمیم یا حتی خودداری از انجام امری که از آن در
ادامه مطلب ...

اعتراض به رای قطعی دیوان عالی کشور

امکان اعتراض به رای قطعی دیوان عالی کشور در صورت ابرام و تایید حکم دادگاه قبلی همچنین نقض بلا ارجاع وجود ندارد . زمانی امکان اعتراض وجود دارد که رای نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض
ادامه مطلب ...