Let’s travel together.
مرور برچسب

بخشش مهریه

نمونه سند صلح بخشی از مهریه

صلح بخشی از مهریه، یکی از اسنادی است که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می شود. اسناد مربوط به صلح مهریه یا بخشش مهریه و غیره همگی مرتبط با دفترخانه اسناد رسمی است. این نوع اسناد در دفاتر ازدواج و
ادامه مطلب ...