Let’s travel together.
مرور برچسب

استخدام

قوانین اخراج کارگر در ایران

اخراج کارگر قانون کار، اگر چه برای احقاق حقوق کارگر و کارفرما وضع شده است اما چه در قانون و چه در مرجع رسیدگی نفع کارگر به عنوان قشر ضعیف‌تر ملاک عمل است و سعی بر این است که به نفع کارگر قانون را
ادامه مطلب ...