Let’s travel together.
مرور رده

مصوبات هیات وزیران

آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ هیأت وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» طی نامه شماره ۱۶۵۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ توسط معاون اول رییس جمهور
ادامه مطلب ...