Let’s travel together.

افزایش‌های نرخ بهره مقداری درد دارد، اما درد شکست در کنترل تورم بیشتر است/ بدون ثبات قیمت، اقتصاد…

جروم پاول، رییس فدرال رزرو روز جمعه متعهد شد که بانک مرکزی با قدرت تمام از ابزارهای خود برای حمله به تورمی که هنوز نزدیک به بالاترین سطح خود در بیش از ۴۰ سال گذشته است، استفاده خواهد کرد. پاول در…
ادامه مطلب ...

تغییر رفاه خانوارهای شهری کشور؛ یزدی ها در صدر،‌ خانورهای ایلامی و کرمانی در قعر

آخرین اطلاعات مرکز آمار از درآمد و هزینه خانورهای کشور نشان می‌دهد که میانگین درآمد خانوارهای کشور در سال گذشته با رشد بیش از ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ به بیش از ۱۱۲ میلیون تومان رسیده است. هر چند…
ادامه مطلب ...

قانون اساسی بریتانیا – انگلستان | قانون اساسی «نانوشته» چیست؟

قانون اساسی پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی مجموعه‌ای از قوانین و اصول است که بدنه سیاسی بریتانیا را تشکیل می‌دهد. این قانون شامل رابطه بین دولت و مردم و عملکرد قوه مقننه، مجریه و قضائیه
ادامه مطلب ...

نمونه متن وکالت اجازه خروج از کشور

طبق قوانین جاری ایران، خروج زن متاهل از کشور و صدور گذرنامه قانونی برای وی مشروط به مجوز و اجازه کنبی از همسر اوست. این اجازه قانونی می‌تواند به دو شکل انجام شود. شکل اول به این صورت است که مرد در یک
ادامه مطلب ...

نمونه صلح نامه مهریه | فایل WORD و PDF

صلح مهریه یکی از انواع قرادادهای مالی در خصوص مهریه است که در دفرتخانه اسناد رسمی تنظیم می شود. در خصوص انواع روش های بخشش مهریه این مقاله را بخوانید. نمونه متن صلح نامه مهریه مورد مصالحه: کلیه
ادامه مطلب ...

متن و شرح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

متن ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار
ادامه مطلب ...