حقوق تجارت

با توجه به ملاک ماده 130 قانون تجارت و مواد 118 و 135 همان قانون اقدام مدیر عامل به انجام معامله در مقابل شرکت…

نظریات متفرقه

نظریات متفرقه آمره بودن قانون تملك آپارتمان ها سؤالات: الف - آيا قانون تملك آپارتمان ها كلاً از قوانين آمره است؟…

سایر آرا

سایر آرا « صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي چك » شماره5502/ه- پرونده وحدت رويه رديف:83/22 هيأت عمومي محضر…