مرور رده

قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی

معنی حقوقی کلمه اقامت

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.

قانون تخلفات ، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

ماده 1- به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلی و شناسنامه هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای اولین بار مبلغ 5000 ریال و برای بار دوم 20000 ریال و در مورد بعد 100000 ریال تعیین می گردد صدور المثنی موکول…

معنی لغات حقوقی ( گ )

گارد صنعت نفت : براي حفاظت تأسيسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازماني به نام گارد صنعت نفت در شركت ملي نفت ايران تشكيل مي‌شود و افراد سازمان مزبور در اجراي قانون مجازات اخلالگران در صنايع نفت مصوب سال 1336 در موقع نگهباني داراي وظايف و…

معنی لغات حقوقی ( ک )

كابوتاژ عبارت از حمل كالا از يك نقطه به نقطه ديگر كشور از راه دريا يا رودخانه‌هاي مرزي است و كالايي كه از لحاظ نزديكي راه يا رعايت صرفه تجارتي از يك نقطه به نقطه ديگر كشور با عبور از خاك كشور خارجي حمل شود نيز مشمول مقررات كابوتاژ مي‌شود و…

قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي

قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون ، كليه محاكم عمومي، انقلاب ونظامي دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجرا كنند.…

قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني

قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني ماده 1 - در هر مورد كه كسي براي خارج كردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضايت او اقدام كند و يا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورين شهرباني و ژاندارمري هر يك در حوزه استحفاظي خود مكلفند به…

لیست اسامی اتحادیه‌های صنف

 (ضمیمه سه) لیست اسامی اتحادیه‌های صنف آهن‌آلات ابزارفروشان اشیاء قدیمی و صنایع دستی اغذیه‌فروشان و موادغذایی بارفروشان بنکداری چای تهران بنکداران مواد غذائی بوفه‌داران سینماو مجامع عمومی پارچه فروشان پرنده وماهی…

موارد صلاحیت واحد اجرای ثبت

(ضمیمه دو) موارد صلاحیت واحد اجرای ثبت 1- صدور اجرائیه راجع به مطالبه مهریه‌های موضوع سند ازدواج. 2- صدور اجرائیه جهت چک‌های بلامحل مربوط به بانک‌هایی که در حوزه مناطق ثبتی مربوطه واقع شده‌اند. 3- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به…

فهرست نهادهای شبه قضائی

(ضمیمه یک) فهرست نهادهای شبه قضائی صلاحیت رسیدگی نهادهای خاص 1-اتحادیه‌های صنفی و کمیسیون‌های مربوط به قانون نظام صنفی مصوب 1382. 2-سازمان تعزیزات حکومتی. 3-شعبه حقوقی تحقیق اداره اوقاف موضوع ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات…

ساماندهی دفاتر شعب دادگاه‌ها و دادسراها

ساماندهی دفاتر شعب دادگاه‌ها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرم‌های استاندارد در راستای سیاست«رفع اطاله دادرسی» و اعمال توأمان سرعت و دقت در دادرسی‌ها ، ضروری است شاغلین محترم اداری محاکم ضمن توجه دقیق به شرح وظایف سازمانی…