مرور رده

در اشخاص

قانون مدنی – در اشخاص – در موارد نصب قيم و ترتيب آن‌

قانون مدنی – در اشخاص – در حجر و قیمومت در موارد نصب قيم و ترتيب آن‌ ماده 1218 - براي اشخاص ذيل نصب قيم مي‌شود : براي صغاري كه ولي خاص ندارند ؛ براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها بوده و…

قانون مدنی – در اشخاص – در الزام به انفاق

قانون مدنی – در اشخاص – در خانواده در الزام به انفاق ماده 1195 - احكام نفقه زوجه همان است كه به‌ موجب فصل‌هشتم از باب اول كتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همين فصل مقرر مي‌شود. (رک. مواد1106 به بعد ق.م.) ماده 1196 - در روابط بين اقارب فقط…

قانون مدنی – در اشخاص – در ولايت قهري پدر و جدّ پدري‌

قانون مدنی – در اشخاص – در اولاد در ولايت قهري پدر و جدّ پدري‌ ماده 1180 - طفل صغير، تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي‌باشد و هم چنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي كه‌ عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد. در اين ماده«طفل» به…

قانون مدنی – در اشخاص – در نگاهداري و تربيت اطفال‌

قانون مدنی – در اشخاص – در اولاد در نگاهداري و تربيت اطفال‌ ماده 1168 - نگاهداري اطفال هم حق و هم ‌تكليف ابوين است‌. از نتايج تکليف بودن حضانت:1)بي اعتبار قرارداد راجع به واگذاري يا اسقاط آن و پرداخت وجه التزام از سوي پدر و مادر…

قانون مدنی – در اشخاص – در اولاد – در نسب

قانون مدنی – در اشخاص – در اولاد در نسب ماده 1158 - طفل متولد در زمان زوجيت‌، ملحق به شوهر است ‌مشروط بر اين كه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد. ماده 1158ق.م. حاوی دو اماره است: 1)طفلی که…

قانون مدنی – در اشخاص – در طلاق – در عده‌

قانون مدنی – در اشخاص – در نکاح و طلاق – در طلاق در عده‌ ماده 1150 - عِدّه عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نمي‌تواند شوهر ديگر اختيار كند. (رک. ماده 1157 ق.م.) ماده 1151 - عدّه طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر…

قانون مدنی – در اشخاص – در اقسام طلاق

قانون مدنی – در اشخاص – در نکاح و طلاق – در طلاق در اقسام طلاق ماده 1143 - طلاق بر دو قسم است ‌: بائن و رجعي‌. ماده 1144 - در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست‌. ماده 1145 - در موارد ذيل طلاق ، بائن است ‌: طلاقي كه قبل از نزديكي…

قانون مدنی – در اشخاص – در طلاق – در كليات‌

قانون مدنی – در اشخاص – در نکاح و طلاق – در طلاق در كليات‌ ماده 1133 - مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)،(1129) و…

قانون مدنی – در انحلال عقد نكاح‌

قانون مدنی – در اشخاص – در نکاح و طلاق در انحلال عقد نكاح‌ ماده 1120 - عقد نكاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل مي‌شود. بر موجبات انحلال نکاح در ماده 1120 ق. م . بايد مرگ يکي از زوجين را نيز افزود . موت فرضي نيز…

قانون مدنی – در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يکديگر

قانون مدنی – در اشخاص – در نکاح و طلاق – در نکاح در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يکديگر ماده 1102 - همين كه نكاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين‌ طرفين ‌موجود و حقوق و تكاليف‌زوجين ‌در مقابل ‌همديگر برقرار مي‌شود. تکليف به دادن…

قانون مدنی – در اشخاص – در مهر

قانون مدنی – در اشخاص – در نکاح و طلاق – در نکاح در مهر ماده 1078 - هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد مي‌توان مهر قرار داد. مهر المسمي ممکن است عين معين باشد يا کلي ونيز مي توان حق مالي يا منفعت يا انجام دادن کار معين…

قانون مدنی – در نكاح منقطع‌

قانون مدنی – در اشخاص – در نکاح و طلاق – در نکاح در نكاح منقطع‌ ماده 1075 - نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده‌ باشد. هرگاه در طبيعت نکاح اختلاف باشد ، نکاح دائم محسوب مي شود . اگردر نکاح منقطع مدت ذکر نشود و معلوم…

قانون مدنی – در اشخاص – در نكاح‌

قانون مدنی – در اشخاص – در نکاح و طلاق – در نکاح وكالت در نكاح‌ ماده 1071 - هر يك از مرد و زن مي‌تواند براي عقد نكاح وكالت به غيردهد. ( رک . مواد 656 به بعد ق.م ) نکاح فضولي غير نافذ است نه باطل . ماده 1072 - در صورتي كه وكالت…

قانون مدنی – در اشخاص – در موانع نكاح‌

قانون مدنی – در اشخاص – در نکاح و طلاق – در نکاح در موانع نكاح‌ ماده 1045 - نكاح با ارقاب نسبي ذيل ممنوع است اگرچه قرابت‌ ، حاصل از شبهه يا زنا باشد : نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هرقدر كه بالا برود ؛ نكاح با اولاد هر…