مرور رده

قانون مدنی

آثار بيع‌ و بیع در حقوق مدنی ایران

قرارداد یا عقدی است که به موجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار کند به نحوی که مالک مال (فروشنده)، مالکیت کالای خود را در مقابل پول یا مالی که دریافت می‌کند به طرف مقابل (خریدار) انتقال دهد و طرف نیز در مقابل دریافت…

تاریخچه قانون مدنی

قانون مدنی در سه دوره قانون گذاری به تصویب رسیده است:جلد اول از ماده 1 الی 955 در دوره ششم قانون گذاری به تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه 1307 و جلد دوم از ماده 956 الی 1206 در دوره نهم قانون گذاری

تقسم ارث به چه صورت است و شرایط آن چیست؟

تعداد فوت شدگانی که هیچ وارثی ندارند و اموالشان در نهایت به نفع دولت ضبط می شود، زیاد نیست. در ازای آن بیشتر فوت شدگان، ورثه ای عریض و طویل دارند که وقتی اموال میانشان تقسیم می شود به هر کدام سهم ناچیزی می رسد. در مقابل برخی نیز سهم الارث…

قانون سقط درماني

قانون سقط درماني ماده واحده - سقط درماني با تشخيص قطعي سه پزشك متخصص و تأييد پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين كه به علت عقب افتادگي يا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و يا بيماري مادر كه با تهديد جاني مادر توأم باشد قبل از ولوج روح…

قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی

قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی ماده واحده - در مواردی که تعقیب جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است اگر متضرر از جرم صغیر باشد و ولی یا قیم ندارد مدعی‌العموم مکلف است موافق قانون برای صغیر قیم معین کند و هرگاه‌تعیین قیم موجب فوت وقت یا توجه…

قانون واگذاري قيمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور

قانون واگذاري قيمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور تازمان تعيين قيم توسط دادگاه صالح ماده واحده - دركليه مواردي كه سازمان بهزيستي كشور متكفل امور فرد محجوري مي گردد كه محتاج نصب قيم باشد مكلف است جهت نصب قيم موضوع را…

قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن ها

قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن ها ماده واحده - حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به‌ مقام والای شهادت رسیده و یا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنانچه از اموال ‌خودشان باشد…

قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن ها

قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن ها ماده واحده - حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به‌ مقام والای شهادت رسیده و یا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنانچه از اموال ‌خودشان باشد…

قانون مربوط به حق حضانت‌

قانون مربوط به حق حضانت‌ ماده واحده - چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم ‌مقام آن‌ دادگاه حضانت طفل به‌ عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ‌ورزد دادگاه صادر کننده حکم وی را…

آيین نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهدکودک ها

آيین نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهدکودک ها در اجرای تبصره ماده 78 قانون کار جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی مراکز نگهداری کودکان در 16 ماده و 13 تبصره که توسط سازمان بهزیستی و وزارت کار و امور اجتماعی تدوین گردیده جهت اجراء ابلاغ می…

آيين نامه اجرايي قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست

آيين نامه اجرايي قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست ماده 1 - محور و اساس حمايت ها و اقدامات اجرايي موضوع اين آيين نامه عبارت است از ايجاد امنيت اجتماعي و اقتصادي و فراهم كردن زمينه ها و موجبات عادي سازي زندگي زنان و كودكان بي سرپرست موضوع…