Let’s travel together.
مرور رده

شرح و تفسیر قوانین

ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاکهمین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به
ادامه مطلب ...

ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:الف- کسی به اتهام
ادامه مطلب ...

ماده 638 قانون مجازات اسلامی چیست

ماده 638 قانون مجازات اسلامی هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب
ادامه مطلب ...