مرور رده

دانلود

قرارداد تامین اتومبیل

« قــرارداد تامين اتومبيل» قراردادذيل في مابين ...................... به نمايندگي آقاي ..................  بعنوان كارفرما  از يك طرف و آقاي .....................   فرزند .........  داراي شناسنامه شماره  ..............  به شماره گواهينامه  …

بیمه نامه آتش سوزی

بيمه نامه آتش سوزي                             شركت سهامي بيمه ........................ شركت سهامي بيمه ايران طبق پيشنهاد شماره ........................... مورخ ................ بيمه گذار به موجب اين بيمه نامه و شرايط مندرج در ظهر آن…

قرارداد اجاره خودرو

قرارداد اجاره خودرو موضوع قرارداد : اجاره خودروي سواري با راننده به منظور تردد در ساعات اداري و غيراداري در داخل و يا خارج شهر جهت انجام امور محوله طبق درخواست كارفرما www.mrlawyer.ir  --- آیین نگارش --- نامه نگاری اداری و رسمی

اجاره نامه (استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک)

اجاره نامه (استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک) شرايط و آثار قرارداد 1-6 مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منطور قرارداد (مسکونی، تجاری، اداری) استفاده نماید. مستاجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید. 2-6 مستاجر حق…

اجاره نامه املاک

اجاره نامه املاک ماده 1 : طرفين قرارداد 1-1- موجر/ موجرين ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ........................................... صادره از…

اجاره يك باب پاركينگ

(اجاره يك باب پاركينگ) طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقاي .................... فرزند آقاي .................... داراي شناسنامه شماره .................... صادره از .................... متولد .................... ساكن…

اجراي كامل سقف تيرچه بلوك

اجراي كامل سقف تيرچه بلوك موضوع قرارداد : موضوع قرارداد عبارت است از اجراي كامل سقف تيرچه بلوك ساختمان …………………..به متراژ 1210 متر مربع براساس برآورد قيمت پيوست شماره ..... و نقشه هاي پيوست شماره ......... (سه برگ) مطابق با اسناد مناقصه…

توافق نامه ارائه خدمات اسكان

توافق نامه ارائه خدمات اسكان موضوع توافقنامه: عبارت است از ارائه خدمات اسكان و پذيرايي ميهمانان داخلي و خارجي بهره¬ور در هر يك از هتلها و مراكز اقامتي تابعه سازمان حسب تقاضاي بهره¬ور و براساس شرايط و مفاد اين توافقنامه. www.mrlawyer.ir…

قرارداد انتقال سر قفلی

انتقال سرقفلي ماده 1 – طرفين قرارداد 1-1 انتقال دهنده                         فرزند             به شماره شناسنامه                         صادره از                كد ملي                                   متولد…

قرارداد انجام خدمات

قرارداد (انجام خدمات .................) طرف اول قرارداد(كارفرما): نام و نام خانوادگي و مشخصات شناسنامه و نشاني كامل براي اشخاص حقيقي و نام شركت يا موسسه، نوع آن و شماره ثبت و نشاني قانوني دفتر مركزي آن براي اشخاص حقوقي در اين قسمت بايد…

آیین نامه معاملات شرکت

آیین نامه معاملات شرکت به منظور مشخص شدن نظام کلی نحوه انجام خریدار کالا یا کار یا خدمات از ارائه کنندگان آنها در داخل و خارج کشور به طور اعم همچنین فروش کالا و خدمات در شرکت سهامی عام ..... و .... آیین نامه معاملات شرکت به شرح ذیل در بیست…

برگ پیشنهاد قیمت

برگ پیشنهاد قیمت پیرو آگهی منتشره در جراید کشور موضوع مناقصه طبخ غذای سازمان ................. تهران اینجانب با اطلاع کامل از شرایط مناقصه و قبول کلیه شرایط عمومی مندرج در برگ شرایط عمومی مناقصه و با علم و اطلاع از کیفیت و کمیت پیشنهاد…

قرارداد تخصيص تسهيلات

قرارداد فروش اقساطي (به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات) بين امضاء كنندگان زير: الف- بانك .................. شعبه .................. به نشاني: .................................................................................. و ب- آقاي/…