مرور رده

ثبت شرکت

تغییر آدرس شرکت

راهنمای تغییر آدرس شرکت تغییر آدرس شرکت یعنی تغییر مکان شرکت از هر نقطه ای به نقطه ای دیگر. مدارک لازم جهت تغییر آدرس شرکت مراحل تغییر آدرس شرکت ایجاد شعبه جدید نیز مانند تغییر آدرس دارای همان شرایط و مدارک می باشد. و همان…

تغییر نام شرکت

راهنمای تغییر نام شرکت اشخاص حقوقی، ( شرکت ها ) می توانند نام خود را تغییر دهند. این تغییر می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که به لحاظ حقوقی مهم نیست. در تغییر نام شرکت شماره ثبت شرکت و تاریخ ثبت آن بدون تغییر خواهد ماند. مدارک…

انحلال شرکت

راهنمای انحلال شرکت مدارک لازم جهت انحلال شرکت مراحل انحلال شرکت شرکتهای سهامی به دلایل زیر منحل می شوند وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن است. در صورتی که شرکت برای مدت…

تبدیل شرکت

راهنمای تبدیل شرکت تبدیل شرکت  یعنی تبدیل ماهیت شرکت مثلاً از سهامی خاص به مسئولیت محدود و بالعکس تبدیل شرکت تغییر شکل آن است تغیر شکل شرکت موجب نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل و دوباره ایجاد شود. مدارک لازم جهت تبدیل شرکت…

صورت جلسه كاهش سرمايه و خروج شريك در شركت با مسئوليت محدود

مجمع عمومي فوق العاده شركت .................................................... با مسئوليت محدود به شماره ثبت ......................در ساعت  .............................. مورخه ................. با حضور اكثريت / كليه شركاء درمحل شركت تشكيل…

صورت جلسه تغيير و اصلاح مواد اساسنامه شركت با مسئوليت محدود

مجمع عمومي فوق العاده شركت .................................................... با مسئوليت محدود به شماره ثبت ......................در ساعت  ............... مورخه ................. با حضور اكثريت / كليه شركاء درمحل شركت تشكيل و درخصوص تغيير…

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده درخصوص افزايش سرمايه شركت سهامی خاص

هيئت مديره شركت ............................ سهامی خاص ثبت شده به شماره ..................... با حضور كليه اعضاء در تاريخ ................................ روز ..................... ساعت .................... درمحل شركت تشكيل و تصميمات ذيل…

صورت جلسه تبديل شركت سهامی خاص به شركت با مسئوليت محدود

مجمع عمومی فوق العاده شركت ........................ سهامی خاص ثبت شده به شماره ............... درتاريخ ................... روز ............ ساعت .............. با حضور اكثريت / كليه سهامداران در محل شركت تشكيل به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد :…

صورت جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه شركت سهامی خاص

مجمع عمومی فوق العاده شركت ............................ سهامی خاص به شماره ثبت شده ..................... درتاريخ ..................... ساعت ..................... با حضور اكثريت / كليه سهامداران درمحل شركت تشكيل و نسبت به موارد ذيل اتخاذ…

ثبت موسسه و تعریف آن

موسسات غير تجاری ثبت شركتهای خارجی و داخلی و شعب - موسسات غير تجاری تعریف و ثبت موسسه تشكیل و موسسات غیر تجاری موسساتی هستند كه جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشكیل می شوند و تشكیل دهندگان آنها ممكن است…

تقاضانامه ثبت موسسه

قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتی تقاضانامه ثبت مؤسسات غيرتجاری امضاء كنندگان ذيل ثبت مؤسسه  .................................    را با مشخصات مذكور در اين برگ تقاضا می نماييم . نام…

مراحل ثبت موسسه

تکمیل مدارک (کپی کارت ملی و کپی شناسنامه اعضاء هیئت مدیره) و امضاء مدارک ارائه شده انتخاب اسامی موسسه (شرایط نام انتخابی: سه سیلابی، کلمات فارسی،کلمه آخر اسم خاص) ارجاع مدارک به اداره ثبت شرکتها توسط وکلای یاسا تایید…