Let’s travel together.
مرور رده

آشنایی با مراجع قضایی

نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور

نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور، به این صورت است که دیوان، در مرحله تجدید نظر خواهی از آرای دادگاه کیفری یک، رسیدگی شکلی می‌نماید. همچنین، دیوان، مرجع فرجام خواهی آرای صادره از دادگاه‌های حقوقی و
ادامه مطلب ...

دادگاه تجدید نظر چیست ؟

دادگاه تجدید نظر، از جمله مراجع قضایی بوده که در مرکز هر استان، وجود دارد و با هدف رسیدگی به آرایی که قابلیت تجدید نظر خواهی دارند و مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته اند، تاسیس شده است. ساختار دادگاه
ادامه مطلب ...

ساعت کاری دادگاه ها

ساعت کاری دادگاه‌ها در سال 1401 دادگاه‌ها و مراجع قضایی به عنوان یکی از سازمان‌های ارائه دهنده خدمات عمومی صرفا در خلال ساعات کاری تعیین شده به ارائه خدمات قضایی می‌پردازند که ساعات کاری دادگاه‌ها
ادامه مطلب ...

موارد صدور رای در شورای حل اختلاف

مردم در کشور ما غالبا برای احقاق حقوقشان به فکر رفتن به دادگاه و ثبت شکایت می افتند . حجم زیاد مراجعه مردم به دادگاه ها سبب شد که قانون گذار مرجع حل اختلاف دیگری را ایجاد کند تا از تعداد پرونده های
ادامه مطلب ...

موارد صلاحیت دادگاه خانواده

دادگاه خانواده، یکی از دادگاه های اختصاصی بوده که صرفا توانایی این را دارد که به امور در صلاحیت خودش، رسیدگی نماید. اینکه دادگاه خانواده در چه مواردی دارای صلاحیت است، در قانون حمایت خانواده، مشخص
ادامه مطلب ...