مرور رده

آرا وحدت رویه حقوقی

دادگاه نمي‌تواند جريان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضا كننده متوقف کند

بنا به عمومات قانون امور حسبي در موردي كه متقاضي تحرير تركه با احضار براي دادرسي حاضر نشده و درخواست خود را هم كتباً اعلام ننمايد دادگاه نمي‌تواند جريان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضا كننده متوقف داشته يا آن را از نوبت رسيدگي خارج نمايد…

صلاحيت هيأت موضوع ماده واحده‏ قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي

مومي اراك از شعب بيست و يكم و سي و هشتم ‏ديوان عالي كشور نسبت به تعيين مرجع رسيدگي كننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده ‏‏56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 1346 در موارد اراضي ‏واقع در داخل محدوده قانوني شهرها، طي…

حضور وكیل در اقامه دعاوی حقوقی الزامی نیست

هیأت عمومی تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات قضات شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد

قانون ثبت اسناد و املاک – مواد مخصوصه

قانون ثبت اسناد و املاک مواد مخصوصه ماده 137- هر یك از مستخدمین ثبت كه به عنوان كفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را كه متكفل است دریافت دارد مشروط بر این كه شغل بالاتر نمایندگی - مسئولیت…

الزام به انجام تعهد در مورد فروش زمین

الزام به انجام تعهد در مورد فروش زمین سئوال ـ آیا با وجود قوانین اصلاحات ارضی که انتقال اراضی مزروعی را ممنوع نموده یا قوانینی که اخیراً در مورد محدودیت انتقال اراضی شهری به تصویب رسیده است , صدور حکم به الزام به انجام تعهد در مورد قولنامه…

اخطار رفع نقص

اخطار رفع نقص سئوال ـ اگر خوانده در اقامتگاه تعیین شده از طرف خواهان ساکن نباشد یا شناخته نشود آیا خواهان پس از اخطار رفع نقص اقامتگاهی دیگری را اعلام نماید و در آن محل نیز شناخته نشود آیا دادخواست باید رد شود یا مجدداً اخطار رفع نقص به…

صلاحيت دادگاه كيفري استان

صلاحيت دادگاه كيفري استان جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 86/28 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخ 1/11/1387 به رياست آيت الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيت الله دري نجف آبادي دادستان كل كشور و شركت…

حضور وكیل در اقامه دعاوی حقوقی الزامی نیست

حضور وكیل در اقامه دعاوی حقوقی الزامی نیست نقل از شماره 18948-27/12/1388 روزنامه رسمی شماره 6654 / ه     24/12/1388 پرونده وحدت رويه رديف : 86/6هیأت عمومي الف - مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف…

صحیح بودن رأي شعبه دادگاه تجديدنظر درخصوص مجازات

صحیح بودن رأي شعبه دادگاه تجديدنظر درخصوص مجازات مقرر در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب نقل از شماره 18921-21/11/1388 روزنامه رسمی شماره 6618 / ه     17/11/1388 پرونده وحدت رويه رديف : 88/16هيأت عمومي الف - مقدمه جلسه هيأت عمومي…

تقسيط مهريه مسقط حق حبس زوجه نيست

 تقسيط مهريه مسقط حق حبس زوجه نيست الف: مقدمه بسمه تعالي جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف ۸۷/۳ وحدت رويه، رأس ساعت ۱۰ بامداد روز سه شنبه مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷ به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت…

عدم نياز به تقديم دادخواست قلع و قمع بنا

 عدم نياز به تقديم دادخواست قلع و قمع بنا رأي وحدت رويه شماره 707 هيأت عمومي ديوان عالي كشور جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 86/27 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 21/12/1386 به رياست آيت الله مفيد…

مرجع تجديدنظر از آراء صادره از دادگاه هاي نظامي 1

مرجع تجديدنظر از آراء صادره از دادگاه هاي نظامي 1 رأي وحدت رويه شماره706 ديوان عالي كشور الف - مقدمه جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 86/12 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1/8/1386 به رياست حضرت آيت…

صلاحيت دادگاه‌ هاي تجديد نظر استان‏‏ از احكام صادره از دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب

احتراماً معروض مي دارد؛ براساس گزارش شماره 85/323/1ـ5/2/1385 رياست محترم ‏كل دادگستري استان چهارمحال و بختياري، از شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان ‏عالي كشور در استنباط از ماده 21 اصلاحي 1381 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي

صلاحيت دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي

صلاحيت دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور شماره5626/هـ الف - مقدمه جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 85/49 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه24/7/1386 به رياست حضرت…

صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به دعوي مطالبه مهريه

صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به دعوي مطالبه مهريه شماره5725/هـ الف- مقدمه جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 86/4 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1/8/1386 به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور…