جناب آقای ……………….

ریاست محترم دانشکده……………………..

موضوع : درخواست همکاری با دانشگاه

با سلام

احتراما به استحضار می رساند اینجانب …………………..دانشجوی رشته …………………ورودی ……………متقاضی  همکاری با دایره امتحانات بعنوان مراقب می باشم.  خواهشمند است در صورت صلاحدید دستورات لازم را صادر فرمایید.

با تشکر ……………….

تاریخ و امضا