قرارداد خرید و عرضه مرغ

0

قرارداد خرید و عرضه مرغ

ماده 1: موضوع قرارداد :
خريد و عرضه ……………………. تن مرغ گوشتی .
تبصره : هر گونه افزايش در مقدارموضوع قرارداد با توافق طرفين خواهد بود.
ماده 2 : مدت قرارداد :
مدت قرارداد از تاريخ ……………. لغايت ………………………… است که در صورت توافق طرفين قابل تمديد می باشد .

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.